การเชื่อมต่อ Facebook page

เงื่อนไขการเชื่อมต่อ Facebook Page กับระบบ deeple มีดังนี้

 1. ประวัติการสนทนาของลูกค้ากับทางร้าน ก่อนการเชื่อมต่อระบบ deeple จะไม่ถูกดึงเข้ามาที่บทสนทนาของระบบ deeple

 2. แอดมินควรตอบลูกค้าจากหน้าบทสนทนาของระบบ deeple เท่านั้น หากมีการตอบลูกค้าผ่านทาง Meta Business Suite จะทำให้ข้อความของแอดมินไม่แสดงในหน้าบทสนทนาของระบบ deeple

Checklist ก่อนทำการเชื่อมต่อ Facebook page กับระบบ deeple

ตรวจสอบว่าผู้เชื่อมต่อมีบทบาทในเพจหรือสิทธิ์การเข้าถึงเพจตรงตามข้อมูลดังต่อไปนี้หรือไม่

 • กรณีเป็นเพจรูปแบบคลาสสิก

  • เป็นผู้ดูแลเพจ (Admin)

 • กรณีเป็นเพจรูปแบบประสบการณ์ใหม่

  • เป็นผู้มีสิทธิ์ควบคุมเพจโดยสมบูรณ์ หรือ

  • เป็นผู้มีสิทธิ์การควบคุมบางส่วน

เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication) ใน Facebook ส่วนตัวให้เรียบร้อย หากยังไม่ได้เปิดการยืนยันตัวตนสองชั้น สามารถทำตามคู่มือการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองชั้น (2FA) (ไม่บังคับ)

หมายเหตุ

จาก Checklist ข้างต้น ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ Facebook page กับระบบ deeple ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น แต่หากมีการเปิดใช้งานในภายหลัง จะทำให้ระบบหลุดการเชื่อมต่อจาก Facebook page ได้ และผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Facebook Page

1. คลิกเมนู “ตั้งค่าร้านค้า“

2. คลิกแท็บเมนูย่อย “การเชื่อมต่อ“

3. คลิก "เชื่อมต่อ"

4. คลิก “ดำเนินการต่อใน'ชื่อ Facebook ผู้เชื่อมต่อ'" ซึ่งจำเป็นต้องเป็นชื่อของผู้ใช้งานที่มีสถานะเป็นแอดมินเพจหรือผู้มีสิทธิ์การควบคุมโดยสมบูรณ์

หากต้องการเปลี่ยนเป็นบัญชีการใช้งานอื่น สามารถคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่น (Log into another account)" และดำเนินการด้วยบัญชีดังกล่าวต่อไปได้

5. เลือกเพจที่ต้องการเชื่อมต่อ

6. คลิก "ถัดไป" (Next)

7. ระบบจะปรากฏหน้าจอให้อนุญาตสิทธิในการดำเนินงานระหว่าง Facebook Page ของทางร้านกับระบบ deeple โดยคลิกอนุญาตตัวเลือกทั้งหมดให้เป็น “ใช่ (Yes)“

8. คลิก “เรียบร้อย (Done)“

9. คลิก “ตกลง (OK)“

10. ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้

11. สามารถตรวจสอบผลการเชื่อมต่อได้ที่ Facebook Messenger ซึ่งจะแสดงปุ่ม Get Started ในหน้าแชทดังนี้

12. เมื่อคลิกปุ่ม Get started หน้าแชทจะมีปุ่ม Persistent menu ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

ซึ่งค่าเริ่มต้นของ Persistent menu บน Facebook messenger ประกอบด้วย 3 เมนู ดังนี้

 • ดูเมนูสินค้า

 • รายการสั่งซื้อ

 • ติดต่อแแอดมิน

บทความที่เกี่ยวข้อง

pageวิธีแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Facebook pagepageวิธียกเลิกการเชื่อมต่อ Facebook pagepageการตอบแชทลูกค้า

Last updated