เชื่อมต่อ Facebook page
เงื่อนไขการเชื่อมต่อ Facebook Page กับระบบ deeple มีดังนี้
  1. 1.
    ประวัติการสนทนาของลูกค้ากับทางร้าน ก่อนการเชื่อมต่อระบบ deeple จะไม่ถูกดึงเข้ามาที่บทสนทนาของระบบ deeple
  2. 2.
    แอดมินควรตอบลูกค้าจากหน้าบทสนทนาของระบบ deeple เท่านั้น หากมีการตอบลูกค้าผ่านทาง Meta Business Suite จะทำให้ไม่มีข้อความของแอดมินปรากฏในหน้าบทสนทนาของระบบ deeple
Checklist ก่อนทำการเชื่อมต่อ Facebook page กับระบบ deeple
ผู้เชื่อมต่อต้องมีสิทธิ์เป็น "ผู้ดูแล (Admin)" ใน Facebook page ของร้านค้า
เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication) ใน Facebook ส่วนตัวให้เรียบร้อย หากยังไม่ได้เปิดการยืนยันตัวตนสองชั้น สามารถทำตามคู่มือการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองชั้น (2FA) (ไม่บังคับ)
หมายเหตุ
จาก Checklist ข้างต้น ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ Facebook page กับระบบ deeple ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น แต่หากมีการเปิดใช้งานในภายหลัง จะทำให้ระบบหลุดการเชื่อมต่อจาก Facebook page ได้ และผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Facebook Page

1. คลิกเมนู “ตั้งค่าร้านค้า“
2. คลิกแท็บเมนูย่อย “การเชื่อมต่อ“
3. คลิก "เชื่อมต่อเพจ Facebook กับ Deeple"
4. คลิก “ดำเนินการต่อใน'ชื่อ Facebook ผู้เชื่อมต่อ'" ซึ่งจำเป็นต้องเป็นชื่อของผู้ใช้งานที่มีสถานะเป็นแอดมินเพจของทางร้าน
หากต้องการเปลี่ยนเป็นบัญชีการใช้งานอื่น สามารถคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่น (Log into another account)" และดำเนินการด้วยบัญชีดังกล่าวต่อไปได้
5. เลือกเพจที่ต้องการเชื่อมต่อ
6. คลิก "ถัดไป" (Next)
7. ระบบจะปรากฏหน้าจอให้อนุญาตสิทธิในการดำเนินงานระหว่าง Facebook Page ของทางร้านกับระบบ deeple โดยคลิกอนุญาตตัวเลือกทั้งหมดให้เป็น “ใช่ (Yes)“
8. คลิกปุ่ม “เรียบร้อย (Done)“
9. คลิกปุ่ม “ตกลง (OK)“
10. ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้
11. สามารถตรวจสอบผลการเชื่อมต่อได้ที่ Facebook Messenger ซึ่งจะปรากฎปุ่ม Get Started ในหน้าแชทดังนี้
12. เมื่อคลิกปุ่ม Get started หน้าแชทจะมีปุ่ม Persistent menu ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง
ซึ่งค่าเริ่มต้นของ Persistent menu บน Facebook messenger ประกอบด้วย 3 เมนู ดังนี้
  • ดูเมนูสินค้า
  • รายการสั่งซื้อ
  • ติดต่อแแอดมิน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copy link
On this page
ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Facebook Page
บทความที่เกี่ยวข้อง