deeple Tutorials
Search…
⌃K

ตั้งค่าความรู้เฉพาะทาง

ความรู้เฉพาะทาง (Specialized Knowledge) คือ ฟีเจอร์ที่ทำงานในโหมดการตอบแชทอัตโนมัติ (AI Sales mode) ซึ่งร้านค้าสามารถเพิ่มข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสินค้า หรือคำถามที่พบบ่อย เพื่อเพิ่มความสามารถให้บอทตอบคำถามลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะการตั้งค่าเป็น “คำถาม - คำตอบ” ซึ่งในที่นี้เรียกว่า "ชุดความรู้"
ใน 1 ชุดความรู้ ต้องประกอบด้วยคำถามและคำตอบที่สัมพันธ์กัน โดยคำถามนั้น ๆ จำเป็นต้องอยู่ในบริบทเดียวกัน หรือมีเจตนาที่เหมือนกัน
📖 คลิก ที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างการตั้งค่าความรู้เฉพาะทาง

ขั้นตอนการตั้งค่าความรู้เฉพาะทาง

1. คลิกที่เมนู "ตั้งค่าบอท"
(สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
2. คลิกที่แท็บเมนูย่อย "ความรู้เฉพาะทาง"
3. คลิกที่ปุ่ม "เริ่มฝึกบอท"
4. คลิกที่ปุ่ม "+เพิ่มความรู้เฉพาะทาง"
ปริมาณชุดความรู้ที่ระบบรองรับ ขึ้นอยู่กับแพลนที่ทางร้านใช้งาน
5. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มคำถาม“ เพื่อสร้างข้อความใหม่
6. เพิ่มคำถามที่เป็นข้อมูลเฉพาะของสินค้าหรือข้อความที่มักจะพบบ่อยจากลูกค้า
เงื่อนไข
 • ใน 1 ชุดความรู้ ต้องตั้งค่าอย่างน้อย 3 คำถามหรือ 3 ข้อความ
 • แต่ละคำถามหรือข้อความ ต้องมีความหมายใกล้เคียงกันหรืออยู่ในบริบทเดียวกัน เพื่อให้บอทเข้าใจเจตนาของข้อความนั้น ๆ ได้อย่างครอบคลุม
ตัวอย่าง การกำหนดคำถามที่พบบ่อยหัวข้อ “หน้ากากซักได้กี่ครั้ง“
7. ตั้งค่าคำตอบ โดยใน 1 ชุดความรู้ สามารถเพิ่มคำตอบได้สูงสุด 4 กล่องข้อความ

การตั้งค่าคำตอบ สามารถเลือกการแสดงผลได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

แบบข้อความ
แบบรูปภาพ
แบบแสดงเมนูสินค้า (หมวดหมู่)
แบบแสดงรายการสินค้า
 1. 1.
  กรอกคำตอบในช่อง “กรอกข้อความที่นี่“
 2. 2.
  คลิกปุ่มส่งข้อความ เพื่อให้คำตอบที่พิมพ์ไว้ขึ้นไปปรากฏในหน้าตัวอย่าง
การตั้งคำตอบแบบข้อความ จะมีฟีเจอร์ปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ (ปุ่ม Quick Reply) เพื่อให้ลูกค้าสามารถคลิกปุ่มดังกล่าว แทนการพิมพ์กลับหาบอทได้
อ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ การตั้งค่าปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ (Quick Reply)
 1. 1.
  คลิก "เพิ่มรูปภาพ" และเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
 2. 2.
  ระบบจะแสดงรูปภาพในหน้าจอตัวอย่าง โดย 1 รูปภาพนับเป็น 1 กล่องข้อความ
 1. 1.
  คลิก "เพิ่มเมนูสินค้า"
2. เลือกเมนูสินค้าที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่มส่งข้อความ
ระบบแสดงเมนูสินค้าในหน้ารูปตัวอย่าง
1. คลิก "เพิ่มสินค้า"
2. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่มส่งข้อความ
3. ระบบแสดงรายการสินค้า ในหน้ารูปตัวอย่าง
หากต้องการเรียงลำดับข้อความใหม่ สามารถจัดลำดับกล่องข้อความต่างๆ
ด้วยการคลิก “ปุ่มจัดลำดับข้อความ“
แล้วเลื่อนกล่องข้อความให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้
8. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม "บันทึกและสอนบอท"
9. ระบบจะสอนบอทและบันทึกชุดความรู้ที่ตั้งค่าไว้ พร้อมระบุวัน-เวลา ที่มีการอัปเดตทุกครั้ง ดังรูปตัวอย่าง
10. ร้านค้าสามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนในแต่ละชุดความรู้ได้ โดยคลิกที่สัญลักษณ์กระดิ่ง
หากเปิดการแจ้งเตือนไว้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนแอดมินทุกครั้งเมื่อมีลูกค้าทักเข้ามาแล้วบอทตอบลูกค้าด้วยคำตอบที่อยู่ในชุดความรู้ที่ตั้งค่าไว้
แนะนำให้เปิดแจ้งเตือนความรู้เฉพาะทางควบคู่กับการแจ้งเตือนแชท โดยอ่านคู่มือได้จากการตั้งค่าการแจ้งเตือนประเภทแชท