ตั้งค่าความรู้เฉพาะทาง

ความรู้เฉพาะทาง (Specialized Knowledge) คือ ฟีเจอร์ที่ทำงานในโหมดการตอบแชทอัตโนมัติ (AI Sales mode) ซึ่งร้านค้าสามารถเพิ่มข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสินค้า หรือคำถามที่พบบ่อย เพื่อเพิ่มความสามารถให้บอทตอบคำถามลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะการตั้งค่าเป็น “คำถาม - คำตอบ” ซึ่งในที่นี้เรียกว่า "ชุดความรู้"

ใน 1 ชุดความรู้ ต้องประกอบด้วยคำถามและคำตอบที่สัมพันธ์กัน โดยคำถามนั้น ๆ จำเป็นต้องอยู่ในบริบทเดียวกัน หรือมีเจตนาที่เหมือนกัน

📖 คลิก ที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างการตั้งค่าความรู้เฉพาะทาง

ขั้นตอนการตั้งค่าความรู้เฉพาะทาง

1. คลิกเมนู "ตั้งค่าบอท"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "ความรู้เฉพาะทาง"

3. คลิก "เริ่มฝึกบอท"

4. คลิก "+เพิ่มความรู้เฉพาะทาง"

ปริมาณชุดความรู้ที่ระบบรองรับ ขึ้นอยู่กับแพลนที่ทางร้านใช้งาน

5. คลิก “เพิ่มคำถาม“ เพื่อสร้างข้อความใหม่

6. เพิ่มคำถามที่เป็นข้อมูลเฉพาะของสินค้าหรือข้อความที่ลูกค้าถามเข้ามาบ่อย ๆ

เงื่อนไข

  • ใน 1 ชุดความรู้ ต้องตั้งค่าอย่างน้อย 3 คำถามหรือ 3 ข้อความ

  • แต่ละคำถามหรือข้อความ ต้องมีความหมายใกล้เคียงกันหรืออยู่ในบริบทเดียวกัน เพื่อให้แชทบอทเข้าใจเจตนาของข้อความนั้น ๆ ได้อย่างครอบคลุม

ตัวอย่าง การกำหนดคำถามที่พบบ่อย หัวข้อ “หน้ากากซักได้กี่ครั้ง“

7. ตั้งค่าคำตอบ โดยใน 1 ชุดความรู้ สามารถเพิ่มคำตอบได้สูงสุด 4 กล่องข้อความ

การตั้งค่าคำตอบ สามารถเลือกการแสดงผลได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

  1. กรอกคำตอบในช่อง “กรอกข้อความที่นี่“

  2. คลิกปุ่มส่งข้อความ เพื่อให้คำตอบที่พิมพ์ไว้ขึ้นไปปรากฏในหน้าตัวอย่าง

การตั้งคำตอบแบบข้อความ จะมีฟีเจอร์ปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ (ปุ่ม Quick Reply) เพื่อให้ลูกค้าสามารถคลิกปุ่มดังกล่าว แทนการพิมพ์กลับหาบอทได้

อ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ การตั้งค่าปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ (Quick Reply)

หากต้องการเรียงลำดับข้อความใหม่ สามารถจัดลำดับกล่องข้อความต่างๆ

8. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย คลิก "บันทึกและสอนบอท"

9. ระบบจะสอนบอทและบันทึกชุดความรู้ที่ตั้งค่าไว้ พร้อมระบุวัน-เวลา ที่มีการอัปเดตทุกครั้ง ดังรูปตัวอย่าง

10. ร้านค้าสามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนในแต่ละชุดความรู้ได้ โดยคลิกที่สัญลักษณ์แจ้งเตือน

หากเปิดการแจ้งเตือนไว้ ระบบจะแจ้งเตือนแอดมินทุกครั้งเมื่อมีลูกค้าทักเข้ามาแล้วบอทตอบลูกค้าด้วยคำตอบที่อยู่ในชุดความรู้ที่ตั้งค่าไว้

แนะนำให้เปิดแจ้งเตือนความรู้เฉพาะทางควบคู่กับการแจ้งเตือนแชท โดยอ่านคู่มือได้จากการตั้งค่าการแจ้งเตือนประเภทแชท

สามารถค้นหาชุดความรู้เฉพาะทางที่ตั้งค่าไว้ได้ที่ช่อง "ค้นหา" โดยใช้การค้นหาจากกลุ่มคำหรือคีย์เวิร์ดในคำถาม (ค้นหาได้ทั้งชุดความรู้เฉพาะทางที่เปิดใช้งาน และไม่ได้เปิดใช้งาน)

Last updated