การเพิ่มหมวดหมู่

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้าในระบบ Zort

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่เมนู "สินค้า"

2. คลิกที่เมนูย่อย ”หมวดหมู่”

3. จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่มหมวดหมู่“

เนื่องจากระบบ deeple รองรับการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าได้สูงสุด 100 หมวดหมู่

ดังนั้น จึงแนะนำให้เพิ่มหมวดหมู่สินค้าในระบบ Zort ไม่เกิน 100 หมวดหมู่

4. ใส่ชื่อหมวดหมู่สินค้า

5. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”

ระบบจะสร้างหมวดหมู่สินค้าให้อัตโนมัติ

  • มูลค่าสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้าพร้อมขาย คือ ราคาซื้อ(ราคาต้นทุนต่อหน่วย) x จำนวนสินค้า มีหน่วยเป็นบาท

  • เมื่อมีการใส่ข้อมูลสินค้าในระบบ Zort ระบบจะอัปเดตมูลค่าสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้าพร้อมขายโดยอัตโนมัติ

Last updated