การตอบแชทลูกค้า

การตอบแชทลูกค้า นับเป็นหน้าที่สำคัญของแอดมินในการใช้งานระบบ deeple เพราะหากแอดมินไม่เข้ามาควบคุม/ดูแลแชทลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ, ตอบแชทช้า, ช่วยเหลือลูกค้าไม่ทัน ก็อาจเสียโอกาสในการขาย และทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีได้ ดังนั้นแนะนำให้แอดมินศึกษาวิธีการตอบแชทผ่านระบบ deeple ในคู่มือนี้ เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้งานระบบและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตอบแชทลูกค้าผ่านระบบ deeple

โหมดการตอบแชทโดยแอดมิน (Admin mode) แอดมินสามารถทยอยตอบแชทลูกค้าแต่ละคน โดยเรียงตามลำดับแชทที่มีการทักเข้ามา

โหมดการตอบแชทอัตโนมัติ (AI Sales mode) แอดมินสามารถกรองแชทลูกค้าที่อยู่ในสถานะ "ต้องการความช่วยเหลือ" หรือเลือกปิดบอทชั่วคราวในแต่ละแชท เพื่อตอบลูกค้าได้อย่างเต็มที่

แอดมินสามารถตอบลูกค้าผ่านหน้าบทสนทนาของระบบ deeple ได้ 4 รูปแบบ

ข้อควรรู้

 • กรณีที่ใช้ AI Sales mode แชทบอทจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแอดมินตอบแชทลูกค้า หรือเมื่อลูกค้ากดติดต่อแอดมินในแชท

 • ใบสรุปรายการสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินที่ระบบส่งให้ลูกค้าในแชท มีอายุการใช้งาน 90 วัน หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าถึงได้

 • สำหรับช่องทาง Facebook และ Instagram แอดมินสามารถดูหรือดาวน์โหลดไฟล์ดังต่อไปนี้ในระบบได้เพียง 1 สัปดาห์นับจากวันที่ลูกค้าส่งเข้ามาในแชท

  • วิดีโอ (Video)

  • สติ๊กเกอร์ (Sticker)

  • Instagram Story

การพิมพ์ข้อความ

 1. เลือกแชทลูกค้าที่ต้องการตอบกลับ

2. พิมพ์ข้อความเพื่อตอบลูกค้าได้ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิก Enter เพื่อส่งข้อความถึงลูกค้า

การส่งรูปภาพ

 1. คลิกสัญลักษณ์ "เพิ่มรูปภาพ"

 1. เลือกรูปที่ต้องการส่งให้ลูกค้า จากนั้นคลิก Enter เพื่อส่งรูป

สามารถส่งรูปได้สูงสุด 5 รูป ต่อ 1 กล่องข้อความ

การส่งไฟล์

เงื่อนไขในการส่งไฟล์ผ่านแชทของระบบ deeple ขึ้นอยู่กับแพลนที่ใช้งาน ดังนี้

หมายเหตุ

รองรับเฉพาะไฟล์ที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 1. คลิกสัญลักษณ์เพิ่มไฟล์

 1. คลิกอัปโหลดหรือลากไฟล์มาวาง (สามารถส่งไฟล์ได้ทีละ 1 ไฟล์)

 1. ตรวจสอบชื่อไฟล์ให้เรียบร้อย และคลิกอัปโหลด

 2. ระบบจะส่งไฟล์ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการส่งข้อความ รูปภาพ และไฟล์

การใช้งานคีย์ลัดการตอบ

คีย์ลัดการตอบคือชุดข้อความที่มีการบันทึกไว้ในระบบ เพื่อให้แอดมินเลือกใช้ในการตอบคำถามลูกค้า ซึ่งชุดข้อความเหล่านี้มักจะเป็นข้อความที่แอดมินใช้ตอบลูกค้าเป็นประจำ

อ่านวิธีตั้งค่าคีย์ลัดการตอบ คลิกที่นี่

วิธีการใช้งานคีย์ลัดการตอบในหน้าบทสนทนา

 1. คลิก "สัญลักษณ์คีย์ลัดการตอบ"

2. พิมพ์คีย์ลัดการตอบที่ตั้งค่าไว้ และเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ

สามารถพิมพ์เครื่องหมาย / ตามด้วยคีย์ลัดการตอบในกล่องข้อความได้เช่นเดียวกัน

เช่น /shipping

3. ระบบจะแสดงคีย์ลัดการตอบในกล่องข้อความของแอดมิน

4. คลิก Enter ระบบจะส่งคำตอบที่ตั้งค่าไว้ให้ลูกค้าในแชทดังตัวอย่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าการแจ้งเตือนแอดมินนำสินค้าเข้าตะกร้าแอดมินเปิดรายการสั่งซื้อให้ลูกค้าปิดบอทชั่วคราวปิดบอทถาวร

Last updated