การถอนเงินจาก deeple pay

เงื่อนไขการถอนเงินจาก deeple pay

  1. ร้านค้าที่ทำรายการถอนเงินจาก deeple pay เป็นครั้งแรก จำเป็นต้องผูกบัญชีธนาคารและได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารจากเจ้าหน้าที่ deeple ก่อน จึงจะสามารถถอนเงินได้

  2. ผู้ที่สามารถทำรายการถอนเงินจาก deeple pay ได้ จำเป็นต้องมีสถานะเป็น "เจ้าของ (Owner)" ในระบบ deeple เท่านั้น

  3. สามารถทำรายการถอนเงินได้ครั้งละไม่เกิน 700,000 บาท

  4. อัตราค่าธรรมเนียมการถอนเงิน คือ ครั้งละ 15 บาท

ขั้นตอนการถอนเงินจาก deeple pay

1. คลิกเมนู "การชำระเงิน"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "รายการธุรกรรม"

3. คลิก "ถอนเงิน"

4. พิมพ์จำนวนเงินที่ต้องการถอนออกจากระบบ (ขั้นต่ำ 100 บาท) หรือคลิก "ทั้งหมด" เพื่อถอนเงินทั้งหมดออกจากระบบ

หมายเหตุ

ร้านค้าสามารถถอนเงินได้สูงสุด 700,000 บาทต่อครั้ง

5. คลิกปุ่ม "ถัดไป"

6. ระบบจะแสดงการหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้งละ 15 บาท

7. คลิกปุ่ม "ยืนยัน "

8. ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิกปุ่ม "เสร็จสิ้น"

9. ระบบจะอัปเดตยอดเงินคงเหลือใน deeple pay โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง เดิมมียอดเงินคงเหลือ 500 บาท และทำการถอนเงินจำนวน 100 บาทออกจาก deeple pay ดังนั้นจะมียอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้คือ 400 บาท เป็นต้น

10. ตรวจสอบรายการถอนเงิน โดยคลิกหัวข้อ "ถอนเงิน"

11. ระบบจะแสดงข้อมูลการทำรายการถอนเงินของทางร้าน

ตัวอย่าง แสดงรายการถอนเงินจาก deeple pay

นำออกรายการธุรกรรมถอนเงิน

  1. เลือกช่วงเวลาของรายการธุรกรรมที่ต้องการนำออกข้อมูล

2. คลิกปุ่ม "Export"

3. เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ ซึ่งระบบมีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ .XLSX และ .CSV

4. ระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลรายการถอนเงินลงบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

Last updated