ชื่อย่อ ชื่อเล่น
ชื่อย่อ ชื่อเล่น คือ ฟีเจอร์ที่ใช้กำหนดชื่อเรียกเฉพาะให้กับสินค้าภายในร้าน เพื่อให้บอทค้นหาสินค้าให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น และรองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการเรียกสินค้าด้วยชื่อที่หลากหลายและแตกต่างกัน เช่น
มีสินค้าในร้านชื่อ “สเปรย์แอลกอฮอล์ deeple Hand Sanitizer” และทางร้านได้มีการตั้งค่า ชื่อย่อ ชื่อเล่น ให้กับสินค้าชิ้นนี้ไว้ว่า “สเปรย์” ในกรณีที่ลูกค้าเข้ามาถามหาสินค้าว่า “ขอซื้อสเปรย์หน่อยค่ะ” บอทก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าสเปรย์ที่ลูกค้าหมายถึง คือ “สเปรย์แอลกอฮอล์ deeple Hand Sanitizer
ข้อควรระวัง : ชื่อย่อ ชื่อเล่น ของสินค้าแต่ละรายการไม่ควรตั้งชื่อซ้ำกัน เนื่องจากบอทจะเลือกแสดงสินค้าเพียง 1 รายการที่คิดว่าตรงความต้องการของลูกค้าที่สุดเท่านั้น
ตัวอย่าง ร้านค้าตั้งชื่อย่อ ชื่อเล่นให้กับสินค้า A B และ C ว่า “สเปรย์” เมื่อลูกค้าพิมพ์เข้ามาสอบถามหา “สเปรย์” บอทจะเลือกแสดงสินค้าเพียง 1 รายการ (A B หรือ C อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) จะไม่แสดงสินค้าทั้งหมดพร้อมกัน
หากต้องการให้บอทแสดงสินค้าทั้ง 3 รายการ แนะนำให้ตั้งค่าคุณสมบัติสินค้าให้เหมือนกันทั้งหมด โดยอ่านคู่มือได้จาก วิธีตั้งค่าสินค้า (Products)ในหัวข้อของ "คุณสมบัติของสินค้า"

วิธีการเข้าสู่หน้าการตั้งค่าชื่อย่อ ชื่อเล่น

1. คลิกที่เมนู "ตั้งค่าบอท"
2. คลิกที่แท็บเมนูย่อย "ชื่อย่อ ชื่อเล่น"
ตัวอย่าง หน้าจอการตั้งค่าชื่อย่อ ชื่อเล่นในหัวข้อ “ชื่อสินค้า“

การตั้งค่าชื่อย่อ ชื่อเล่น สามารถจำแนกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

ชื่อสินค้า
ยี่ห้อสินค้า
เมนูสินค้า
ตัวเลือกสินค้า (SKU)
คุณสมบัติของสินค้า
ชื่อสินค้า
เป็นการกำหนด ชื่อย่อ ชื่อเล่น ให้กับชื่อสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งลูกค้าแต่ละท่านมีชื่อเรียกสินค้าไม่เหมือนกัน
1. คลิกที่หัวข้อ “ชื่อสินค้า“
2. กำหนด ชื่อย่อ ชื่อเล่น ให้กับสินค้าตามต้องการ โดยพิมพ์คำลงในช่อง “เพิ่มคำ“
ตัวอย่าง ร้าน deeple Shop จำหน่ายสเปรย์แอลกอฮอล์ deeple Hand Sanitizer ซึ่งลูกค้าแต่ละท่านมีชื่อเรียกสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยคำที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องกำหนดชื่อย่อ ชื่อเล่นให้ครอบคลุมกับคำที่ลูกค้าส่วนใหญ่เรียก
3. คลิกที่แท็บสีน้ำเงิน ตามที่ระบบแสดงผลชื่อย่อ ชื่อเล่น
4. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก“
ยี่ห้อสินค้า
เป็นการกำหนด ชื่อย่อ ชื่อเล่น ให้กับยี่ห้อสินค้าแต่ละชิ้น ในกรณีที่ทางร้านขายสินค้าที่มียี่ห้อแตกต่างกัน
1. คลิกที่หัวข้อ “ยี่ห้อสินค้า“
2. กำหนด ชื่อย่อ ชื่อเล่นให้กับยี่ห้อสินค้าตามต้องการ โดยพิมพ์คำลงในช่อง “เพิ่มคำ“
3. คลิกที่แท็บสีน้ำเงิน ตามที่ระบบแสดงผลชื่อย่อ ชื่อเล่น
4. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก“

เมนูสินค้า

เป็นการกำหนด ชื่อย่อ ชื่อเล่น ให้กับเมนูสินค้า (หมวดหมู่) ที่ทางร้านตั้งค่าไว้
1. คลิกหัวข้อ “เมนูสินค้า
2. กำหนด ชื่อย่อ ชื่อเล่น ให้กับเมนูสินค้าตามต้องการ โดยพิมพ์คำในช่อง “เพิ่มคำ“
3. คลิกที่แท็บสีน้ำเงิน ตามที่ระบบแสดงผลชื่อย่อ ชื่อเล่น
4. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก“

ตัวเลือกสินค้า (SKU)

เป็นการกำหนด ชื่อย่อ ชื่อเล่น ให้กับตัวเลือกสินค้าในกรณีที่สินค้าชิ้นดังกล่าวมีหลายตัวเลือก SKU ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ
1. คลิกที่หัวข้อ “ตัวเลือกสินค้า (SKU)“
ระบบจะปรากฏชื่อตัวเลือกสินค้า (SKU name) และค่าตัวเลือกสินค้า (SKU value) ที่ทางร้านตั้งค่าไว้ ดังรูปตัวอย่าง
2. กำหนด ชื่อย่อ ชื่อเล่นตามต้องการ โดยพิมพ์คำในช่อง “เพิ่มคำ“
3. คลิกที่แท็บสีน้ำเงิน ตามที่ระบบแสดงผลชื่อย่อ ชื่อเล่น
4. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก“

คุณสมบัติของสินค้า

เป็นการกำหนด ชื่อย่อ ชื่อเล่น ให้กับคุณสมบัติของสินค้าที่ทางร้านได้ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนการตั้งค่าสินค้า
1. คลิกที่หัวข้อ “คุณสมบัติของสินค้า“
ระบบจะปรากฏข้อมูลคุณสมบัติของสินค้า ที่ทางร้านตั้งค่าไว้ ดังรูปตัวอย่าง
2. กำหนด ชื่อย่อ ชื่อเล่นตามต้องการ โดยพิมพ์คำในช่อง “เพิ่มคำ“
3. คลิกที่แท็บสีน้ำเงิน ตามที่ระบบแสดงผลชื่อย่อ ชื่อเล่น
4. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก“

การลบชื่อย่อ ชื่อเล่น

  1. 1.
    คลิกที่เครื่องหมายกากบาท x (กากบาท) ตรงชื่อย่อ ชื่อเล่นที่ต้องการลบออกจากระบบ
  2. 2.
    คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”