ชื่อย่อ ชื่อเล่น

ชื่อย่อ ชื่อเล่น คือ ฟีเจอร์ที่ใช้กำหนดชื่อเรียกเฉพาะให้กับสินค้าภายในร้าน เพื่อให้บอทค้นหาสินค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น และรองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการเรียกสินค้าด้วยชื่อที่หลากหลายและแตกต่างกัน เช่น

มีสินค้าในร้านชื่อ “หน้ากากผ้า deeple Mask” และร้านค้าได้ตั้งค่า ชื่อย่อ ชื่อเล่น ให้กับสินค้าชิ้นนี้ไว้ว่า “แมส” ในกรณีที่ลูกค้าเข้ามาถามหาสินค้าว่า “ขอซื้อแมสหน่อยค่ะ” แชทบอทก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าแมสที่ลูกค้าหมายถึง คือ “หน้ากากผ้า deeple Mask

ข้อควรระวัง : ชื่อย่อ ชื่อเล่น ของสินค้าแต่ละรายการไม่ควรตั้งชื่อซ้ำกัน เนื่องจาก AI จะวิเคราะห์และเลือกแสดงสินค้าเพียง 1 รายการที่คิดว่าตรงความต้องการของลูกค้าที่สุดเท่านั้น

ตัวอย่าง หากตั้งชื่อย่อ ชื่อเล่นให้กับสินค้า A B และ C ว่า “แมส” เมื่อลูกค้าพิมพ์เข้ามาสอบถามหา “แมส” บอทจะสุ่มเลือกแสดงสินค้าเพียง 1 รายการ (A B หรือ C อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) จะไม่แสดงสินค้าทั้งหมดพร้อมกัน

ดังนั้น หากต้องการให้ระบบแสดงสินค้าทั้ง 3 รายการพร้อมกัน แนะนำให้ไปตั้งค่าคุณสมบัติสินค้าให้เหมือนกันทั้งหมด โดยอ่านคู่มือได้จาก วิธีตั้งค่าสินค้า (Products)ในหัวข้อของ "คุณสมบัติของสินค้า"

วิธีการเข้าสู่หน้าการตั้งค่าชื่อย่อ ชื่อเล่น

1. คลิกที่เมนู "ตั้งค่าบอท"

2. คลิกที่แท็บเมนูย่อย "ชื่อย่อ ชื่อเล่น"

ตัวอย่าง หน้าจอการตั้งค่าชื่อย่อ ชื่อเล่นในหัวข้อ “ชื่อสินค้า“

การตั้งค่าชื่อย่อ ชื่อเล่น สามารถจำแนกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

ชื่อสินค้า

เป็นการกำหนด ชื่อย่อ ชื่อเล่น ให้กับชื่อสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งลูกค้าแต่ละท่านมีชื่อเรียกสินค้าไม่เหมือนกัน

1. คลิกที่หัวข้อ “ชื่อสินค้า“

2. กำหนด ชื่อย่อ ชื่อเล่น ให้กับสินค้าตามต้องการ โดยพิมพ์คำลงในช่อง “เพิ่มคำ“

ตัวอย่าง ร้าน deeple Shop จำหน่ายสเปรย์แอลกอฮอล์ deeple Hand Sanitizer ซึ่งลูกค้าแต่ละท่านมีชื่อเรียกสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยคำที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องกำหนดชื่อย่อ ชื่อเล่นให้ครอบคลุมกับคำที่ลูกค้าส่วนใหญ่เรียก

3. คลิกที่แท็บสีน้ำเงิน ตามที่ระบบแสดงผลชื่อย่อ ชื่อเล่น

4. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก“

การลบชื่อย่อ ชื่อเล่น

  1. คลิกที่เครื่องหมายกากบาท x (กากบาท) ตรงชื่อย่อ ชื่อเล่นที่ต้องการลบออกจากระบบ

  2. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”

Last updated