การตั้งค่าสินค้าฟรีเพื่อจัดโปรโมชัน

การตั้งค่าสินค้าฟรี หมายถึง การสร้างสินค้าใหม่โดยกำหนดให้สินค้าชิ้นดังกล่าวเป็นสินค้าฟรีหรือราคา 0 (ศูนย์) บาท ซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีการตั้งค่าโปรโมชันซื้อ…แถม… ที่มีการแถมสินค้าฟรีให้ลูกค้าในแต่ละรายการสั่งซื้อ
ตัวอย่าง ร้านค้าจัดโปรโมชันซื้อ 1 แถม 1 โดยมีสินค้าหลักที่เข้าร่วมรายการคือสเปรย์แอลกอฮอล์ deeple Hand Sanitizer ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
1. สร้างสินค้าชิ้นใหม่ในหน้าการตั้งค่าสินค้า โดยทำตามคู่มือตั้งค่าสินค้า
กำหนดชื่อสินค้าฟรีโดยไม่ซ้ำกับชื่อสินค้าหลักที่เข้าร่วมโปรโมชัน เช่น Free สเปรย์แอลกอฮอล์ deeple Hand Sanitizer
2. เลือก ☑ ที่สินค้าฟรี
(สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. กำหนดจำนวนของสินค้าฟรีในคลัง
4. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
5. ระบบจะสร้างสินค้าฟรีในหน้ารายการสินค้า
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

ตัวอย่างการใช้สินค้าฟรีในการจัดโปรโมชัน

เมื่อตั้งค่าโปรโมชันประเภท "ซื้อ... แถม..." สินค้าฟรีดังกล่าวจะปรากฏในขั้นตอนการตั้งค่าโปรโมชันดังนี้
ตัวอย่าง การตั้งค่าโปรโมชัน 1 แถม 1
1. ในหัวข้อรายละเอียดเงื่อนไข ให้คลิก “ค้นหา“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. ระบบจะปรากฏรายการสินค้าฟรีให้เลือก
3. คลิก "ยืนยัน"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. ระบบจะเพิ่มสินค้าฟรีที่ร่วมรายการโปรโมชัน
5. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
6. เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชัน ระบบจะแถมสินค้าฟรีตามที่ตั้งค่าไว้
รูปตัวอย่างในแชท