แอดมินกรอกราคาค่าส่ง

ในกรณีที่ร้านค้าตั้งค่าวิธีคิดค่าส่งโดยให้แอดมินเป็นคำนวณค่าจัดส่ง แอดมินของร้านค้าสามารถกรอกราคาค่าจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ดังนี้

การตั้งค่าการจัดส่ง

ตัวอย่าง หลังจากที่ลูกค้าเลือกการจัดส่งแบบคำนวณค่าส่งโดยแอดมินเรียบร้อยแล้ว (ระบบจะมีแจ้งเตือนไปยังแอดมินเพื่อให้คำนวณค่าส่งของรายการสั่งซื้อดังกล่าว)

วิธีการการกรอกค่าส่งโดยแอดมิน

  1. ไปที่เมนู "รายการสั่งซื้อ"

  2. เลือกที่เมนูย่อย "รอคำนวณค่าส่ง"

3. เลือกรายการสั่งซื้อที่รอคำนวณค่าส่ง

4. กรอกราคาค่าส่ง

5. เลือกวิธีการแจ้งราคาค่าส่งกับลูกค้า

ความแตกต่างของการคลิกปุ่มแจ้งราคาค่าส่งในหน้ารายการสั่งซื้อ

ระบบเปิดรายการสั่งซื้อ และส่งใบสรุปรายการสั่งซื้อพร้อมช่องทางการชำระเงินให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ดังรูปตัวอย่าง

Last updated