Comment on page

แอดมินกรอกราคาค่าส่ง

ในกรณีที่ร้านค้าตั้งค่าวิธีคิดค่าส่งโดยให้แอดมินเป็นคำนวณค่าจัดส่ง แอดมินของร้านค้าสามารถกรอกราคาค่าจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ดังนี้
ตัวอย่าง หลังจากที่ลูกค้าเลือกการจัดส่งแบบคำนวณค่าส่งโดยแอดมินเรียบร้อยแล้ว (ระบบจะมีแจ้งเตือนไปยังแอดมินเพื่อให้คำนวณค่าส่งของรายการสั่งซื้อดังกล่าว)

วิธีการการกรอกค่าส่งโดยแอดมิน

  1. 1.
    ไปที่เมนู "รายการสั่งซื้อ"
  2. 2.
    เลือกที่เมนูย่อย "รอคำนวณค่าส่ง"
3. เลือกรายการสั่งซื้อที่รอคำนวณค่าส่ง
4. กรอกราคาค่าส่ง
5. เลือกวิธีการแจ้งราคาค่าส่งกับลูกค้า

ความแตกต่างของการคลิกปุ่มแจ้งราคาค่าส่งในหน้ารายการสั่งซื้อ

ยืนยันค่าจัดส่งและเปิดรายการสั่งซื้อ
แอดมินให้ลูกค้ายืนยันค่าจัดส่ง
ระบบเปิดรายการสั่งซื้อ และส่งใบสรุปรายการสั่งซื้อพร้อมช่องทางการชำระเงินให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ดังรูปตัวอย่าง
ระบบจะแจ้งค่าจัดส่งที่แอดมินกรอกผ่านหน้ารายการสั่งซื้อให้ลูกค้าทราบ พร้อมปุ่ม Quick reply ให้ลูกค้ากดเลือก ดังรูปตัวอย่าง
รายละเอียดของปุ่ม Quick reply มีดังนี้
ปุ่ม ”ยืนยัน” คือระบบจะสรุปรายการสั่งซื้อให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ
ปุ่ม ”ยกเลิก” ระบบจะทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นโดยอัตโนมัติ
ปุ่ม “ติดต่อแอดมิน“ ใช้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคุยกับแอดมินโดยตรง