คีย์ลัดการตอบ

คีย์ลัดการตอบ (Reply shortcut) คือ การกำหนดชุดคำตอบที่ร้านค้าใช้ในการตอบลูกค้าเป็นประจำ และสามารถบันทึกไว้สำหรับตอบลูกค้าในครั้งถัดไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แอดมินตอบลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้น

หลักการทำงานของคีย์ลัดการตอบ คือ แอดมินสามารถกำหนดชุดคำตอบในรูปแบบข้อความ, รูปภาพ, เมนูสินค้า และรายการสินค้า ไว้ได้สูงสุด 50 ชุดคำตอบ เพื่อเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับคำถามของลูกค้าและคลิกตอบได้ในทันที

การตั้งค่าคีย์ลัดการตอบ

1. คลิกเมนู “ตั้งค่าบอท”

2. คลิกแท็บเมนูย่อย “คีย์ลัดการตอบ”

3. คลิก “เพิ่มคีย์ลัดการตอบ”

4. กรอกข้อมูลในช่องว่างดังนี้

5. ตั้งค่าชุดคีย์ลัดการตอบได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

  1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

  2. คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศร และระบบจะแสดงข้อความในหน้าตัวอย่าง

  3. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

ตัวอย่างคีย์ลัดการตอบ

6. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงผลคีย์ลัดการตอบที่สร้างไว้ทั้งหมด

อ่านวิธีใช้งานคีย์ลัดการตอบในหน้าบทสนทนาได้ ที่นี่

การค้นหาคีย์ลัดการตอบ

ค้นหาคีย์ลัดการตอบที่ตั้งค่าไว้จากช่อง "ค้นหา" โดยสามารถค้นหาได้จากข้อมูล ดังนี้

  • ชื่อ (Name)

  • คีย์ลัด (Shortcut key)

  • รายละเอียด (Description)

Last updated