คีย์ลัดการตอบ
คีย์ลัดการตอบ (Reply shortcut) คือ การกำหนดชุดคำตอบที่ร้านค้าใช้ในการตอบลูกค้าเป็นประจำ และสามารถบันทึกไว้สำหรับตอบลูกค้าในครั้งถัดไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แอดมินตอบลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้น
หลักการทำงานของเมนูคีย์ลัดการตอบ คือ แอดมินสามารถกำหนดชุดคำตอบในรูปแบบข้อความ รูปภาพ เมนูสินค้า และรายการสินค้า ไว้ได้สูงสุด 50 ชุดคำตอบ เพื่อเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับคำถามของลูกค้าและคลิกตอบได้ในทันที

ขั้นตอนการตั้งค่าคีย์ลัดการตอบ

1. คลิกเมนู “ตั้งค่าบอท”
2. คลิกแท็บเมนูย่อย “คีย์ลัดการตอบ”
3. คลิกปุ่ม “เพิ่มคีย์ลัดการตอบ”
ตั้งค่าคีย์ลัดการตอบ (ส่วนที่ 1)
4. กรอกข้อมูลในช่องว่างดังนี้
5. ตั้งค่าชุดคีย์ลัดการตอบได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
แบบข้อความ
แบบรูปภาพ
แบบแสดงเมนูสินค้า
แบบแสดงสินค้า
 1. 1.
  พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
 2. 2.
  คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศร และระบบจะแสดงข้อความในหน้าตัวอย่าง
 3. 3.
  คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ "เพิ่มรูปภาพ" และเลือกรูปภาพหรือ Infographic ที่ต้องการ
2. ระบบจะแสดงรูปภาพในหน้าตัวอย่าง
3. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ “เพิ่มเมนูสินค้า“
2. เลือกเมนูสินค้าที่ต้องการ
3. คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศร และระบบจะแสดงเมนูสินค้าในหน้าตัวอย่าง
4. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ “เพิ่มสินค้า“
2. เลือกสินค้าที่ต้องการ
3. คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศร และระบบจะแสดงสินค้าในหน้าตัวอย่าง
4. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

ตัวอย่างคีย์ลัดการตอบ

6. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงผลคีย์ลัดการตอบที่สร้างไว้ทั้งหมด
อ่านวิธีใช้งานคีย์ลัดการตอบในหน้าบทสนทนาได้ ที่นี่