Comment on page

คีย์ลัดการตอบ

คีย์ลัดการตอบ (Reply shortcut) คือ การกำหนดชุดคำตอบที่ร้านค้าใช้ในการตอบลูกค้าเป็นประจำ และสามารถบันทึกไว้สำหรับตอบลูกค้าในครั้งถัดไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แอดมินตอบลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้น
หลักการทำงานของคีย์ลัดการตอบ คือ แอดมินสามารถกำหนดชุดคำตอบในรูปแบบข้อความ, รูปภาพ, เมนูสินค้า และรายการสินค้า ไว้ได้สูงสุด 50 ชุดคำตอบ เพื่อเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับคำถามของลูกค้าและคลิกตอบได้ในทันที

การตั้งค่าคีย์ลัดการตอบ

1. คลิกเมนู “ตั้งค่าบอท”
(สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิกแท็บเมนูย่อย “คีย์ลัดการตอบ”
3. คลิก “เพิ่มคีย์ลัดการตอบ”
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. กรอกข้อมูลในช่องว่างดังนี้
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
5. ตั้งค่าชุดคีย์ลัดการตอบได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
แบบข้อความ
แบบรูปภาพ
แบบแสดงเมนูสินค้า
แบบแสดงสินค้า
 1. 1.
  พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
 2. 2.
  คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศร และระบบจะแสดงข้อความในหน้าตัวอย่าง
 3. 3.
  คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ "เพิ่มรูปภาพ" และเลือกรูปภาพหรือ Infographic ที่ต้องการ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. ระบบจะแสดงรูปภาพในหน้าตัวอย่าง
3. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ “เพิ่มเมนูสินค้า“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. เลือกเมนูสินค้าที่ต้องการ
3. คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศร และระบบจะแสดงเมนูสินค้าในหน้าตัวอย่าง
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ “เพิ่มสินค้า“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. เลือกสินค้าที่ต้องการ
3. คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศร และระบบจะแสดงสินค้าในหน้าตัวอย่าง
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

ตัวอย่างคีย์ลัดการตอบ

Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
6. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงผลคีย์ลัดการตอบที่สร้างไว้ทั้งหมด
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
อ่านวิธีใช้งานคีย์ลัดการตอบในหน้าบทสนทนาได้ ที่นี่

การค้นหาคีย์ลัดการตอบ

ค้นหาคีย์ลัดการตอบที่ตั้งค่าไว้จากช่อง "ค้นหา" โดยสามารถค้นหาได้จากข้อมูล ดังนี้
 • ชื่อ (Name)
 • คีย์ลัด (Shortcut key)
 • รายละเอียด (Description)