ยกเลิกการนำส่งสินค้า

วิธียกเลิกการนำส่งสินค้าของ Shippop ผ่านระบบ deeple

ร้านค้าสามารถยกเลิกรายการนำส่งสินค้าของ Shippop ได้จากระบบ deeple โดยรายการสั่งซื้อที่สามารถยกเลิกได้ จะอยู่ในสถานะ ”ยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว” ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู ”การจัดส่ง”

2. คลิกเมนูย่อย ”Shippop”

3. เลือกหัวข้อ ”ยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว”

4. คลิกปุ่ม ”ยกเลิก”

5. คลิกปุ่ม ”ยืนยัน”

6. ระบบจะนำรายการสั่งซื้อดังกล่าวกลับไปอยู่ในสถานะ ”รอดำเนินการ”

7. ไปที่เมนู ”รายการสั่งซื้อ” และเลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิกการจัดส่ง

8. สถานะการจัดส่งของรายการสั่งซื้อดังกล่าวแสดงข้อมูลว่า ”คำสั่งถูกยกเลิกก่อนมารับสินค้า” ซึ่งเป็นผลของขั้นตอนการกดยกเลิกจากหน้าเมนู Shippop

9. คลิกปุ่ม ”ยกเลิกรายการสั่งซื้อ”

10. กรอกคำอธิบายหรือเหตุผลในการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

11. คลิกปุ่ม ”ยืนยัน”

12. ระบบจะเปลี่ยนสถานะรายการสั่งซื้อเป็น ”ยกเลิกออเดอร์ (Void)”

13. ระบบส่งข้อความยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าวให้ลูกค้าในหน้าแชท

14. สถานะรายการสั่งซื้อที่ทำการยกเลิกในระบบ deeple จะแสดงสถานะเป็น ”เกิดข้อผิดพลาด” ที่เมนู ”รายการส่งของ” ใน Shippop

สถานะ ”เกิดข้อผิดพลาด”ใน Shippop จะแสดงในวันถัดไปหลังจากกดยกเลิกรายการสั่งซื้อในระบบ deeple

Last updated