การชำระค่าบริการ

การชำระค่าบริการในระบบ deeple เป็นการชำระเงินก่อนใช้บริการ (Prepaid) โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

  1. การชำระค่าบริการแบบรายปี (ติดต่อ Sale เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม)

pageคำถามเกี่ยวกับการชำระค่าบริการระบบ deeple

Last updated