แอดมินเปิดรายการสั่งซื้อให้ลูกค้า

หากลูกค้ากดติดต่อแอดมินเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับแอดมินโดยตรง หรือลูกค้าไม่สามารถกดซื้อสินค้าและเปิดรายการสั่งซื้อด้วยตัวเองได้ แอดมินสามารถดำเนินการแทนลูกค้าได้โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

Last updated