พิมพ์ใบนำส่งสินค้า

เมื่อรายการสั่งซื้อมีสถานะเป็น "รอการจัดส่ง" ร้านค้าสามารถพิมพ์ใบนำส่งสินค้าหรือใบปะหน้าพัสดุผ่านระบบ deeple ได้ โดยมีขนาดให้เลือก 2 รูปแบบ คือ ขนาด A4 และ A6 สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของขนาดกล่องพัสดุ โดยมีขั้นตอนดังนี้
ฟีเจอร์พิมพ์ใบนำส่งสินค้ารองรับเฉพาะอุปกรณ์ Notebook หรือ Computer เท่านั้น
  1. 1.
    คลิกเมนู "การจัดส่ง"
2. คลิกเมนูย่อย ”รายงานการนำส่งสินค้า”
3. เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการพิมพ์ใบนำส่ง
  1. 1.
    ระบบจะแสดงเฉพาะรายการสั่งซื้อที่มีสถานะเป็น "รอการจัดส่ง" และ "COD พร้อมจัดส่ง" เท่านั้น
  2. 2.
    สามารถใช้ตัวกรองเพื่อค้นหารายการสั่งซื้อที่ต้องการได้ โดยคลิกที่ "+เพิ่มตัวกรอง"
4. เลือกขนาดใบปะหน้าที่ต้องการ โดยมีให้เลือก 2 ขนาด คือ ขนาด A4 และ A6
5. บันทึกไฟล์ใบปะหน้า
หากเป็นพัสดุประเภทชำระเงินปลายทางทั้งในรูปแบบชำระเงินเต็มจำนวนและแบบมีค่ามัดจำ ใบปะหน้าจะแสดงเป็น “(COD) ฿xxx” ซึ่งหมายถึง COD ตามด้วยจำนวนเงินที่ทางผู้ให้บริการจัดส่งต้องเก็บเงินจากลูกค้า
6. ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ใบปะหน้าในรูปแบบ .pdf ลงบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ
7. ปริ้นท์ใบปะหน้าแล้วนำไปแปะหน้ากล่องพัสดุได้ตามที่ต้องการ