พิมพ์ใบนำส่งสินค้า

เมื่อรายการสั่งซื้อมีสถานะเป็น "รอการจัดส่ง" ร้านค้าสามารถพิมพ์ใบนำส่งสินค้าหรือใบปะหน้าพัสดุผ่านระบบ deeple ได้ โดยมีขนาดให้เลือก 2 รูปแบบ คือ ขนาด A4 และ A6 สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของขนาดกล่องพัสดุ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ฟีเจอร์พิมพ์ใบนำส่งสินค้ารองรับเฉพาะอุปกรณ์ Notebook หรือ Computer เท่านั้น

  1. คลิกเมนู "การจัดส่ง"

2. คลิกเมนูย่อย ”รายงานการนำส่งสินค้า”

3. เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการพิมพ์ใบนำส่ง

  1. ระบบจะแสดงเฉพาะรายการสั่งซื้อที่มีสถานะเป็น "รอการจัดส่ง" และ "COD พร้อมจัดส่ง" เท่านั้น

  2. สามารถใช้ตัวกรองเพื่อค้นหารายการสั่งซื้อที่ต้องการได้ โดยคลิกที่ "+เพิ่มตัวกรอง"

4. เลือกขนาดใบปะหน้าที่ต้องการ โดยมีให้เลือก 2 ขนาด คือ ขนาด A4 และ A6

5. บันทึกไฟล์ใบปะหน้า

หากเป็นพัสดุประเภทชำระเงินปลายทางทั้งในรูปแบบชำระเงินเต็มจำนวนและแบบมีค่ามัดจำ ใบปะหน้าจะแสดงเป็น “(COD) ฿xxx” ซึ่งหมายถึง COD ตามด้วยจำนวนเงินที่ทางผู้ให้บริการจัดส่งต้องเก็บเงินจากลูกค้า

6. ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ใบปะหน้าในรูปแบบ .pdf ลงบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

7. ปริ้นท์ใบปะหน้าแล้วนำไปแปะหน้ากล่องพัสดุได้ตามที่ต้องการ

Last updated