การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

  1. เปิดเว็บไซต์ https://console.deeple.ai/

  2. คลิก "สร้างบัญชีใหม่ฟรี"

3. สร้างบัญชีใหม่ด้วย Google, Facebook, Apple ID หรือ อีเมล (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สร้างบัญชีด้วย Google

  1. คลิก "สร้างบัญชีด้วย Google"

2. เลือกบัญชี Google ของผู้ใช้งาน (หากต้องการสมัครด้วยบัญชีอื่น ให้คลิก "ใช้บัญชีอื่น")

3. อ่านข้อตกลงการให้บริการ จากนั้นคลิก "ยินยอม"

4. คลิก "ดำเนินการต่อ"

5. ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่โดยอัตโนมัติ

สร้างบัญชีด้วย Facebook

1. คลิก "สร้างบัญชีใหม่ด้วย Facebook"

2. Log in ด้วยบัญชี Facebook

3. คลิก "ดำเนินการต่อใน 'ชื่อบัญชีเฟซบุ๊กของคุณ'"

4. อ่านข้อตกลงการให้บริการ จากนั้นคลิก "ยินยอม"

5. คลิก "ดำเนินการต่อ"

6. ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่โดยอัตโนมัติ

สร้างบัญชีด้วย Apple ID

1. คลิก "สร้างบัญชีใหม่ด้วย Apple"

2. กรอก Apple ID ในช่องว่าง

3. กรอกรหัสผ่าน (Password) ของ Apple ID

4. คลิก Allow

5. หน้าจอจะแสดงรหัสเป็นตัวเลข 6 หลัก เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน 2 ชั้น (Two-Factor Authentification) คลิก "Done"

6. นำรหัส 6 หลักในข้อ 5 มากรอกในช่องว่างให้ครบถ้วน

7. คลิก "Trust"

8. เลือก Share My Email

9. คลิก "Continue"

10. ระบบจะแสดงหน้าจอให้อ่านข้อตกลงการให้บริการ จากนั้นคลิก "ยินยอม"

11. คลิก "ดำเนินการต่อ"

12. ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่โดยอัตโนมัติ

สร้างบัญชีด้วยอีเมล

1. กรอกอีเมล

2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน

3. กำหนดรหัสผ่าน อย่างน้อย 6 ตัว (ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น)

4. คลิก "สร้างบัญชีผู้ใช้"

5. ระบบจะปรากฏหน้าจอเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทำการยืนยันอีเมล

6. ไปที่อีเมลของผู้ใช้งาน และเปิดอีเมลที่ได้รับจากระบบ deeple ชื่อว่า "no-reply"

สำหรับผู้ที่ใช้ Gmail สามารถเช็คอีเมลจาก deeple ได้ที่หมวดหมู่ "โปรโมชัน" ในบัญชี Gmail ของคุณ

7, คลิก "Verify email address"

8. กลับมาที่ deeple อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ (Term of service) และคลิก "ฉันยินยอม"

9. คลิก "ดำเนินการต่อ"

10. ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่โดยอัตโนมัติ

Last updated