การใช้งานโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง

โหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง (Continue shopping mode) คือฟีเจอร์ที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านระบบได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บอทหยุดทำงาน อันเนื่องมาจากลูกค้ากดติดต่อแอดมินหรือร้านค้าเปิดใช้งานโหมดตอบแชทโดยแอดมิน (Admin mode) ไว้

ซึ่งการเปิดโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่องไว้ จะทำให้ร้านค้าไม่เสียโอกาสในการขายและช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างรอแอดมินมาให้บริการเพิ่มเติม

โหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง จะตอบสนองเมื่อลูกค้าคลิกปุ่มดังต่อไปนี้

  1. ปุ่ม Quick reply*

  2. Line rich menu

  3. Facebook persistent menu

  4. Instagram persistent menu

*ในกรณีที่ใช้ Admin mode และกรณีปิดบอทชั่วคราวใน AI Sales mode ระบบจะไม่รองรับปุ่ม Custom quick reply ที่ร้านค้าสร้างเอง (รองรับเฉพาะปุ่มที่มาจากระบบเท่านั้น เช่น ติดต่อแอดมิน, เมนูสินค้า, มีสินค้าอะไรอีกบ้าง เป็นต้น)

ข้อดีของการใช้งานโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง

การทำงานของระบบเมื่อเปิดใช้งานโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง

  1. เมื่อลูกค้ากดปุ่ม "ติดต่อแอดมิน" หรืออยู่ในโหมดชอบแชทโดยแอดมิน (Admin mode) ลูกค้าจะยังสามารถเลือกซื้อสินค้าในร้านต่อได้ด้วยตัวเอง เพียงคลิกที่เมนูสินค้าหรือปุ่มต่าง ๆ ในแชท ระบบจะแสดงข้อมูลตามที่ลูกค้าเลือกโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง หน้าแชทหลังจากลูกค้ากดติดต่อแอดมิน ลูกค้าสามารถกดปุ่ม "เมนูสินค้า" และเลือกซื้อสินค้าต่อได้ตามที่ต้องการ

2. หากลูกค้าส่งข้อความต่าง ๆ เข้ามาในแชทหลังจากกดปุ่มติดต่อแอดมิน หรือระหว่างที่อยู่ใน Admin mode บอทจะไม่ตอบข้อความใด ๆ เพื่อไม่ให้แทรกการทำงานของแอดมิน เพราะระบบจะจัดให้เป็นหน้าที่ของแอดมิน ในการให้ข้อมูลลูกค้าโดยเฉพาะ

ตัวอย่าง ลูกค้าพิมพ์ข้อความเข้ามาสอบถาม ระบบจะไม่มีการตอบสนองใด ๆ

เมื่อปิดโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง จะเกิดผลเสียอย่างไร 😭

หากลูกค้ากดติดต่อแอดมินในขณะที่ทางร้านปิดใช้งานโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่องไว้ ระบบจะไม่มีการตอบสนองการใช้งานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มเมนูสินค้าหรือปุ่มต่าง ๆ ในแชทก็ตาม โดยลูกค้าต้องรอจนกว่าแอดมินจะมาให้บริการ หรือจนกว่าบอทจะกลับมาทำงานอีกครั้ง จึงจะสามารถเลือกซื้อสินค้าต่อได้

ดังนั้น แนะนำให้ร้านค้าเปิดใช้งานโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่องไว้ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีในการเลือกซื้อสินค้า

ตัวอย่าง การปิดโหมดช้อปปิ้งในหน้าตั้งค่าบอท

ตัวอย่าง หน้าแชทของลูกค้าที่ถูกปิดบอทชั่วคราวหรืออยู่ใน Admin mode หากมีการกดปุ่มเมนูสินค้าหรือปุ่มต่าง ๆ ใน Rich menu ระบบจะไม่ตอบสนองใด ๆ

สรุป

แนะนำให้เปิดใช้งานโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่องไว้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองได้ในขณะที่ร้านค้าใช้โหมดการตอบแชทโดยแอดมิน (Admin mode) หรือในขณะที่บอทหยุดทำงานชั่วคราว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเลือกซื้อสินค้าระหว่างรอแอดมินมาให้บริการ และช่วยลดงานแอดมินในการเปิดรายการสั่งซื้อให้ลูกค้าได้อีกด้วย

Last updated