การตั้งค่าสินค้าดิจิทัล

Digital Products

สินค้าดิจิทัล (Digital Product) หมายถึง สินค้าที่อยู่ในรูปแบบของดิจิทัล, จับต้องไม่ได้ และเป็นการส่งสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแทนการส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง ซึ่งลูกค้าจะได้รับสินค้าจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ร้านค้าเลือกใช้ เช่น LINE, Facebook และ Instagram นอกจากนี้ลูกค้าจะได้รับสินค้าผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ในขั้นตอนการจัดส่งอีกด้วย

ตัวอย่างสินค้าดิจิทัลที่มีการซื้อ-ขาย ณ ปัจจุบัน เช่น อีบุ๊ค (E-Book), งานออกแบบ, คอร์สเรียนออนไลน์ และคูปอง เป็นต้น

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ deeple Support ผ่านช่องทาง Live-Chat เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าดิจิทัลในระบบ deeple ก่อนทำการตั้งค่า

บทความนี้จะอธิบายการตั้งค่าสินค้าดิจิทัลในเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

เพิ่มสินค้าดิจิทัล

  1. สร้างหมวดหมู่สินค้าในระบบให้เรียบร้อย โดยทำตามคู่มือด้านล่าง

pageการเพิ่มเมนู/หมวดหมู่สินค้า

2. ไปที่เมนู "สินค้า"

3. คลิก "เพิ่มรายการสินค้า"

4. คลิก "สินค้าดิจิทัล"

5. ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายละเอียดสินค้าดังนี้

ตั้งค่ารายละเอียดสินค้าดิจิทัล

  1. เลือกรูปแบบสินค้าดิจิทัลเป็น "เติมเงิน/คูปอง"

รูปแบบของสินค้าดิจิทัลที่ระบบ deeple รองรับ ณ ปัจจุบัน คือ เติมเงิน/คูปอง เท่านั้น

2. ตั้งค่ารายละเอียดสินค้า (ส่วนที่ 1) ตามตารางด้านล่าง

อธิบายการตั้งค่ารายละเอียดสินค้าดิจิทัล (ส่วนที่ 1)

3. ตั้งค่ารายละเอียดสินค้า (ส่วนที่ 2) ตามตารางด้านล่าง

อธิบายการตั้งค่ารายละเอียดสินค้าดิจิทัล (ส่วนที่ 2)

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CF โค้ดสินค้า

  1. หากสินค้าของคุณมีตัวเลือก SKU ให้ไปตั้งค่า CF โค้ดในขั้นตอน "ตั้งค่าเนื้อหาในการส่งมอบ"

  2. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ Live to Chat ได้ ที่นี่

4. คลิก "เพิ่มคุณสมบัติ"

หากไม่ต้องการกำหนดคุณสมบัติของสินค้า สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้

5. กำหนดหัวข้อคุณสมบัติของสินค้าดิจิทัล เช่น "ระดับคอร์สเรียน", "จำนวนลิมิตที่รับ" เป็นต้น

6. คลิก "ยืนยัน"

7. กำหนดค่าคุณสมบัติ

ตัวอย่าง ร้าน deeple.Shop ขายหนังสือเสียง deeple Audio book มีการกำหนดหัวข้อคุณสมบัติและค่าคุณสมบัติสินค้าดิจิทัลดังนี้

หัวข้อคุณสมบัติ : Level (ระดับ)

ค่าคุณสมบัติ : Basic (พื้นฐาน) เป็นต้น

8. คลิก "ขั้นตอนถัดไป สร้างตัวเลือกสินค้า>" เพื่อไปยังหน้าตั้งค่าเนื้อหาที่จะส่งมอบให้ลูกค้า

ตั้งค่าตัวเลือกสินค้าดิจิทัล (SKU) - ไม่บังคับ

หากสินค้าดิจิทัลของคุณไม่มีตัวเลือก SKU สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปยังวิธีตั้งค่าเนื้อหาในการส่งมอบได้

  1. คลิก "เพิ่มตัวเลือกสินค้า"

2. กำหนดชื่อตัวเลือกสินค้า เช่น สี, ขนาด, ประเภทคลาส เป็นต้น

3. กำหนดค่าตัวเลือกสินค้า โดยพิมพ์ข้อความและกด Enter ระบบจะเพิ่มค่าตัวเลือกให้อัตโนมัติ

ตัวอย่าง ร้าน deeple Shop ขายหนังสือเสียง 2 ประเภท จึงตั้งค่าตัวเลือกสินค้าดังนี้

ชื่อตัวเลือกสินค้า : Class

ค่าตัวเลือกสินค้า : deeple Training class 101, deeple Onboarding class

ตั้งค่าเนื้อหาในการส่งมอบให้ลูกค้า

เมื่อตั้งค่ารายละเอียดสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ไปตั้งค่าเนื้อหาในการส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดในบทความดังต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ

Last updated