การจัดการเฟซบุ๊กไลฟ์

การเพิ่มหรือลบสินค้าที่เข้าร่วมเฟซบุ๊กไลฟ์

ลบการเชื่อมต่อเฟซบุ๊กไลฟ์

การเพิ่มหรือลบสินค้าที่เข้าร่วมเฟซบุ๊กไลฟ์

  1. คลิกเมนู "เครื่องมือการตลาด"

2. คลิกแม็บเมนูย่อย "ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์"

3. คลิกชื่อเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

4. เพิ่มหรือลบสินค้าได้ตามที่ต้องการ

5. บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย

ลบการเชื่อมต่อเฟซบุ๊กไลฟ์

  1. คลิก "ชื่อเฟซบุ๊กไลฟ์" ที่ต้องการลบออกจากระบบ

2. คลิกปุ่ม "ลบ"

3. คลิกปุ่ม "ลบ" เพื่อให้ระบบลบการเชื่อมต่อโพสต์เฟซบุ๊กไลฟ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

Last updated