การจัดการเฟซบุ๊กไลฟ์

การเพิ่ม/ลบสินค้าที่ร่วมรายการเฟซบุ๊กไลฟ์

  1. 1.
    คลิกเมนู "เครื่องมือการตลาด"
2. คลิกแม็บเมนูย่อย "ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์"
3. คลิกชื่อเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
4. เพิ่ม/ลบสินค้าได้ตามที่ต้องการ
5. บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย

ลบการเชื่อมต่อเฟซบุ๊กไลฟ์

  1. 1.
    คลิก "ชื่อเฟซบุ๊กไลฟ์" ที่ต้องการลบออกจากระบบ
2. คลิกปุ่ม "ลบ"
3. คลิกปุ่ม "ลบ" เพื่อให้ระบบลบการเชื่อมต่อโพสต์เฟซบุ๊กไลฟ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
Copy link
On this page
การเพิ่ม/ลบสินค้าที่ร่วมรายการเฟซบุ๊กไลฟ์
ลบการเชื่อมต่อเฟซบุ๊กไลฟ์