ปิดบอทถาวร

ฟีเจอร์นี้เหมาะสำหรับร้านที่มีลูกค้า VIP หรือลูกค้าที่ต้องการแอดมินมาดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งแชทบอทหรือโหมดการตอบแชทแบบอัตโนมัติ (AI Sales mode) จะไม่ทำงานในแชทของลูกค้าแต่อย่างใด และมีผลจนกว่าแอดมินจะเปิดการทำงานของแชทบอทอีกครั้ง

วิธีปิดบอทถาวรในแต่ละแชท

  1. คลิกเมนู “บทสนทนา”

2. คลิกแชทลูกค้าที่ต้องการปิดบอทถาวร

ตัวอย่าง บทสนทนาของลูกค้าที่แสดงสถานะว่าบอทกำลังทำงานอยู่

3. คลิกปุ่ม “ดูแลโดยแอดมิน“

4. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"

6. เมื่อลูกค้าที่แอดมินปิดบอทถาวรไว้ ส่งข้อความเข้ามา ระบบจะแสดงตัวเลขที่แชทของลูกค้าคนนั้นโดยอัตโนมัติ

สามารถดูรายชื่อแชทลูกค้าที่ถูกปิดบอทถาวรได้จากหัวข้อ "ดูแลโดยแอดมิน"

ระบบจะมีแจ้งเตือนหาแอดมินทุกครั้ง เมื่อได้รับข้อความจากลูกค้าที่แอดมินปิดการเชื่อมบอทไว้

ตัวเลขที่ปรากฏที่แชทลูกค้าและแท็บเมนู “บทสนทนา“ คือ จำนวนข้อความที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามาระหว่างที่แชทของลูกค้าอยู่ในโหมดดูแลโดยแอดมิน และตัวเลขดังกล่าวจะหายไปก็ต่อเมื่อแอดมินคลิกเข้าไปในแชทของลูกค้า เพื่ออ่านข้อความและทำการตอบกลับ

หากต้องการให้แชทบอททำงานกับแชทของลูกค้าอีกครั้งก็สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

  1. คลิกปุ่ม "ดูแลโดยระบบอัตโนมัติ"

2. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"

3. ระบบตอบแชทอัตโนมัติจะทำงานกับแชทของลูกค้าได้ทันที

Last updated