ปิดบอทถาวร

ฟีเจอร์นี้เหมาะสำหรับร้านที่มีลูกค้า VIP หรือลูกค้าที่ต้องการแอดมินมาดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งแชทบอทหรือโหมดการตอบแชทแบบอัตโนมัติ (AI Sales mode) จะไม่ทำงานในแชทของลูกค้าแต่อย่างใด และมีผลจนกว่าแอดมินจะเปิดการทำงานของแชทบอทอีกครั้ง

วิธีปิดบอทถาวรในแต่ละแชท

  1. 1.
    คลิกเมนู “บทสนทนา”
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิกแชทลูกค้าที่ต้องการปิดบอทถาวร
ตัวอย่าง บทสนทนาของลูกค้าที่แสดงสถานะว่าบอทกำลังทำงานอยู่
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. คลิกปุ่ม “ดูแลโดยแอดมิน“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
5. ระบบจะปิดการทำงานของบอทอย่างถาวรโดยอัตโนมัติ ดูได้จากสัญลักษณ์
“ดูแลโดยแอดมิน“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
6. เมื่อลูกค้าที่แอดมินปิดบอทถาวรไว้ ส่งข้อความเข้ามา ระบบจะแสดงตัวเลขที่แชทของลูกค้าคนนั้นโดยอัตโนมัติ
สามารถดูรายชื่อแชทลูกค้าที่ถูกปิดบอทถาวรได้จากหัวข้อ "ดูแลโดยแอดมิน"
ระบบจะมีแจ้งเตือนหาแอดมินทุกครั้ง เมื่อได้รับข้อความจากลูกค้าที่แอดมินปิดการเชื่อมบอทไว้
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
ตัวเลขที่ปรากฏที่แชทลูกค้าและแท็บเมนู “บทสนทนา“ คือ จำนวนข้อความที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามาระหว่างที่แชทของลูกค้าอยู่ในโหมดดูแลโดยแอดมิน และตัวเลขดังกล่าวจะหายไปก็ต่อเมื่อแอดมินคลิกเข้าไปในแชทของลูกค้า เพื่ออ่านข้อความและทำการตอบกลับ

หากต้องการให้แชทบอททำงานกับแชทของลูกค้าอีกครั้งก็สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

  1. 1.
    คลิกปุ่ม "ดูแลโดยระบบอัตโนมัติ"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. ระบบตอบแชทอัตโนมัติจะทำงานกับแชทของลูกค้าได้ทันที
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)