จัดการข้อมูลสินค้า & คลังสินค้า

เป็นการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าในร้านโดยเฉพาะ ได้แก่ การแก้ไขและการลบสินค้า, อัปเดตสต็อกสินค้า และการจัดแสดงสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละหมวดหมู่ในร้าน

Last updated