จัดการข้อมูลสินค้า & คลังสินค้า
เป็นการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าในร้านค้าโดยเฉพาะ ได้แก่ การแก้ไขและการลบสินค้า, การอัปเดตสต็อกสินค้า และการจัดแสดงสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละหมวดหมู่ในร้าน
Copy link