ตั้งค่า LINE rich menu

Rich menu (ริชเมนู) คือ เมนูลัดที่แสดงในแชทของ LINE Official Account (LINE OA) โดยร้านค้าสามารถออกแบบเทมเพลต (Template) และสร้าง Action ได้สูงสุดถึง 6 ช่อง ซึ่ง Action ในที่นี้หมายถึงการกำหนดว่าทางร้านต้องการให้เกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกค้าคลิกช่องต่าง ๆ ใน Rich menu โดยแต่ละช่องสามารถเชื่อมโยงกับลิงก์เว็บไซต์หรือคีย์เวิร์ดที่กำหนดไว้ได้

ตัวอย่าง LINE rich menu

การเข้าสู่หน้าตั้งค่า Rich menu

1. คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า“

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "จัดการธีมร้านค้า“

3. คลิก "สร้างใหม่"

4. กรอกชื่อของ rich menu ซึ่งใช้สำหรับการจัดการในระบบเท่านั้น จะไม่แสดงให้เห็นในหน้าแชทของ LINE OA (สูงสุด 14 ตัวอักษร)

5. กรอกชื่อแท็บเมนู ซึ่งจะปรากฏบนหน้าแชทดังตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง การแสดงผลของชื่อแท็บเมนู

6. กำหนด "ค่าเริ่มต้นของ rich menu” สามารถกำหนดได้ว่าจะ "แสดง” หรือ "ซ่อน” rich menu นั้นไว้ เมื่อลูกค้าเปิดหน้าแชท LINE OA

ตัวอย่าง การแสดงผลค่าเริ่มต้นของ rich menu

7. คลิก "เลือกรูปแบบ“

8. เลือกรูปแบบ rich menu ที่ต้องการ

9. คลิก "เลือก“

หากต้องการใช้รูปแบบของระบบ deeple สามารถเลือกใช้เป็น "ค่าเริ่มต้นของรูปแบบ“ ได้

10. คลิก "อัพโหลดพื้นหลัง“

รูปพื้นหลังจำเป็นต้องมีรายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดังนี้

ประเภทรูปที่รองรับ: JPG, JPEG, หรือ PNG

ขนาดไฟล์ใหญ่สุดที่รองรับได้: 1 MB

ความกว้าง: 2500 pixels

ความสูง: 1686 pixels

อัตราส่วนของรูปภาพ (ความกว้าง/ความสูง): 1.48

11. อัปโหลดพื้นหลัง rich menu

12. กำหนด Action โดยคลิกที่ชื่อของช่อง rich menu ที่ต้องการ (แต่ละช่องของ rich menu จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับไว้)

ระบบจะแสดงจำนวน Action ตามรูปแบบ rich menu ที่เลือกใช้

13. คลิกเลือกประเภท Action ตามที่ต้องการ โดยระบบมีตัวเลือก 3 ประเภทดังนี้

  • ข้อความ

  • ลิงก์

  • ชุดข้อความของ Deeple

  1. เลือกประเภท "ข้อความ“

  2. และพิมพ์ข้อความหรือคีเวิร์ดสั้นๆ เช่น รีวิว, วิธีสั่งซื้อ, รอบการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

3. ไปตั้งค่าคำถาม-คำตอบสำหรับใส่ข้อมูลแจ้งลูกค้าไว้ที่เมนู "ความรู้เฉพาะทาง“ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปในแต่ละร้าน จึงต้องตั้งค่าความรู้เฉพาะทางให้ระบบสามารถนำข้อมูลไปตอบลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ทางร้านสามารถใช้ข้อความที่ระบบจะให้ข้อมูลลูกค้าได้อัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบ deeple อยู่แล้ว เช่น โปรโมชัน ติดตามสถานะพัสดุ หรือที่อยู่ร้าน เป็นต้น

14. คลิก "บันทึก“

15. เลือกการเปิดใช้งาน rich menu ดังกล่าว โดยมีตัวเลือก 2 ตัวเลือกคือ "ไว้ทีหลัง“ และ "เปิดใช้งานทันที“ สามารถเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ

16. เมื่อเลือก "เปิดใช้งานทันที” ระบบจะนำ rich menu ดังกล่าวไปแสดงในหน้าแชท LINE OA โดยอัตโนมัติ

17. หากต้องการปิดการใช้งาน, แก้ไข หรือลบ rich menu ที่สร้างไว้ในระบบ สามารถคลิกสัญลักษณ์จุดสามจุดเพื่อเลือกคำสั่งได้ตามที่ต้องการ

ตัวอย่าง การแสดงผลของ Action rich menu ในแต่ละรูปแบบ

เมื่อคลิกช่อง rich menu ที่ตั้งค่าข้อความว่า "โปรโมชัน“ ระบบจะแสดงสินค้าที่จัดโปรโมชันให้ลูกค้าเลือกซื้อโดยอัตโนมัติ

Last updated