แจ้งเตือนประเภทรายการสั่งซื้อ

แจ้งเตือนประเภทรายการสั่งซื้อ คือ การแจ้งเตือนตั้งแต่ลูกค้าเริ่มการสั่งซื้อใหม่ไปจนถึงให้แอดมินคำนวนค่าขนส่งสินค้า

การเข้าสู่หน้าตั้งค่าการแจ้งเตือน

  1. คลิกสัญลักษณ์การแจ้งเตือน

2. คลิกสัญลักษณ์จุดสามจุด (...)

3. คลิก "ตั้งค่าการแจ้งเตือน"

4. ในเบื้องต้นระบบจะเปิดการแจ้งเตือนเพียงบางหัวข้อเท่านั้น ร้านค้าสามารถเลือกเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนได้ตามความต้องการ

การแจ้งเตือนประเภทรายการสั่งซื้อ

1. มีรายการสั่งซื้อที่รอแอดมินคำนวณค่าส่ง

เป็นการตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือน กรณีที่มีรายการสั่งซื้อที่ลูกค้าเลือกช่องทางการจัดส่งที่แอดมินต้องคำนวณค่าส่งเอง หมายเหตุ ร้านค้าต้องตั้งค่าวิธีการคิดค่าจัดส่งในรูปแบบ “แอดมินคำนวณราคาค่าส่งด้วยตัวเอง

ลูกค้าเลือกวิธีคิดค่าส่งโดยแอดมินการแจ้งเตือนในระบบ deeple

2. มีรายการสั่งซื้อใหม่

เป็นการตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรายการสั่งซื้อใหม่ หลังจากที่ลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อ กรอกรายละเอียดที่อยู่ และเลือกช่องทางการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าเปิดรายการสั่งซื้อใหม่การแจ้งเตือนในระบบ deeple

3. มีการส่งหลักฐานการโอนเงิน

เป็นการตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือน เมื่อลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในระบบ

ระบบดูดสลิปการโอนเงินจะใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ใช้บริการระบบ deeple AI Chatbot ใน Advanced Plan ขึ้นไป

ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินการแจ้งเตือนในระบบ deeple

4. มีรายการสั่งซื้อที่ไม่มีการชำระเงิน

เป็นการตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรายการสั่งซื้อที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินในเวลาที่กำหนด (สามารถอ่านวิธีตั้งค่าระยะเวลาคงสถานะรายการสั่งซื้อได้โดยที่นี่)

ระบบส่งข้อความคืนสินค้าเข้าคลังการแจ้งเตือนในระบบ deeple

5. มีรายการสั่งซื้อใหม่แบบเก็บเงินปลายทาง

เป็นการตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรายการสั่งซื้อใหม่ หลังจากที่ลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อ กรอกรายละเอียดที่อยู่ และเลือกช่องทางการจัดส่งในรูปแบบ “เก็บเงินปลายทางแบบมีค่ามัดจำ"

วิธีตั้งค่าช่องทางการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง (มีค่ามัดจำ) รายละเอียดดังนี้

ไปที่ ตั้งค่าร้านค้า ▷ วิธีการจ่ายเงิน ▷ ชำระเงินปลายทาง ▷ เลือกประเภทการมัดจำ

ลูกค้าเปิดรายการสั่งซื้อใหม่แบบเก็บเงินปลายทางแบบมีมัดจำการแจ้งเตือนในระบบ deeple

6. มีการชำระเงินมัดจำของรายการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทาง

เป็นการตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือน เมื่อลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำของรายการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทาง

ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำการแจ้งเตือนในระบบ deeple

7. มีรายการสั่งซื้อที่รอการส่งแบบเก็บเงินปลายทาง

เป็นการตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรายการสั่งซื้อใหม่ หลังจากที่ลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อ กรอกรายละเอียดที่อยู่ และเลือกช่องทางการจัดส่งในรูปแบบ “เก็บเงินปลายทาง (ไม่มีค่ามัดจำ)”

ลูกค้าเปิดรายการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทาง (ไม่มีค่ามัดจำ)การแจ้งเตือนในระบบ deeple

Last updated