เปิด-ปิดการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ต่าง ๆ

การเปิดการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์การใช้งานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ร้านค้าสามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวของลูกค้าภายในร้านได้อย่างต่อเนื่อง หากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ แอดมินก็สามารถรับรู้ได้จากฟีเจอร์การแจ้งเตือนและเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ในคู่มือนี้เป็นการอธิบายฟีเจอร์ Desktop Notifications ซึ่งเป็นฟีเจอร์การแจ้งเตือนที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ทำการแจ้งเตือนข้อมูลหรือข่าวสารในรูปแบบของป้ายการแจ้งเตือน, ข้อความ, รูปภาพ และเสียงบนหน้า Desktop ของผู้ใช้งาน

ฟีเจอร์ Desktop Notifications สามารถทำงานร่วมกับการแจ้งเตือนของระบบ deeple ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้งานจำเป็นต้องตั้งค่า Notifications บนระบบทั้ง 3 ระบบนี้ ได้แก่

  1. ระบบ deeple Console สามารถศึกษาได้จาก ที่นี่

  2. เบราว์เซอร์ Google Chrome สามารถศึกษาได้จาก ที่นี่

ในที่นี้จะใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome ในการอธิบาย เนื่องจากเป็นเบราว์เซอร์ที่รองรับและสนับสนุนการทำงานของระบบ deeple ได้ดีที่สุด

3. OS (Operating System) หรือระบบปฎิบัติการที่ใช้

เมื่อตั้งค่าครบทั้ง 3 ระบบแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นบนระบบ deeple ทั้งหมด

โดยมีเงื่อนไขคือผู้ใช้งานต้องเปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome ไว้เสมอ แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่บนระบบ deeple หรือเข้าไปที่หน้าเว็บ console.deeple.ai แต่อย่างใด

ตัวอย่างการทำงานของ Desktop Notifications

Last updated