การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในแชท

การใส่โน้ตในแชท

ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้แอดมินสามารถบันทึกพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า หรือบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในแชทของลูกค้าแต่ละคนได้ เพื่อให้แอดมินสามารถสรุปข้อมูลไว้ใช้ในการดูแลลูกค้าครั้งถัดไป โดยข้อมูลในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นในหน้าบทสนทนาของระบบ deeple เท่านั้น

การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

  1. เลือกแชทลูกค้าที่ต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

2. พิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ

3. คลิก "บันทึก"

4. ระบบจะแสดงข้อความ, วันที่, เวลา และชื่อผู้ที่ทำการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมไว้

Last updated