รายงานลูกค้า

รายงานลูกค้า (Customer Report) คือฟีเจอร์ที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อให้ร้านค้าสามารถตรวจสอบจำนวนลูกค้า, กลุ่มลูกค้า, แพลตฟอร์มที่มีผู้ติดต่อเข้ามามาก-น้อยที่สุด รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตลาดหรือพัฒนาร้านค้าต่อไป

การกรองข้อมูลลูกค้า

1. คลิกเมนู "รายงานการขาย"
2. คลิกแท็บเมนูย่อย "รายงานลูกค้า"
3. ระบบจะแสดงรายงานลูกค้าในช่วงปัจจุบัน
4. สามารถเลือกใช้ตัวกรอง เพื่อการแสดงผลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้ดังนี้
 • ช่องทางแชท
 • จังหวัดและรหัสไปรษณีย์
 • วันที่อัปเดตข้อมูล
 • แท็กลูกค้า
ช่องทางแชท
จังหวัดและรหัสไปรษณีย์
วันที่อัปเดตข้อมูล
แท็กลูกค้า
 1. 1.
  คลิกหัวข้อ "ช่องทางแชท"
2. เลือกช่องทางแชทที่ต้องการดูข้อมูล
3. ระบบจะแสดงข้อมูลของลูกค้าที่ติดต่อผ่านช่องทางแชทที่เราค้นหา
 1. 1.
  พิมพ์ชื่อจังหวัดหรือรหัสไปรษณีย์ของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า
 2. 2.
  ระบบจะแสดงข้อมูลตามที่ต้องการ
ระบบจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบ ซึ่งเป็นของลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อสำเร็จหรือเคยมีประวัติการซื้อสินค้าจากทางร้านแล้วเท่านั้น
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ปฏิทิน
 2. 2.
  เลือกวันที่และเวลาที่มีลูกค้าใหม่ทักเข้ามา
3. ระบบจะแสดงข้อมูลลูกค้าที่ทักเข้ามา ณ ช่วงเวลาที่เลือกไว้
 1. 1.
  พิมพ์แท็กลูกค้าหรือเลือกแท็กที่ปรากฏในหน้าจอได้ตามที่ต้องการ
2. ระบบจะแสดงรายงานหลังจากกรองข้อมูลด้วยแท็กลูกค้าดังนี้

การใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ในหน้ารายงานลูกค้า

การแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลลูกค้า

 1. 1.
  คลิกชื่อลูกค้าที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล
2. สามารถแก้ไขชื่อลูกค้า, แท็กลูกค้าและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการ

ดูประวัติการสนทนา

 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์แชท
  ที่รายชื่อลูกค้า
2. ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าแชทของลูกค้าคนดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

เรียงลำดับยอดการชำระของลูกค้า

ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ร้านสามารถปรับการแสดงผลยอดการชำระของลูกค้า ซึ่งเรียงลำดับได้จากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากได้ตามที่ต้องการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด หรือจัดโปรโมชันเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในแต่ละเดือนได้
 1. 1.
  คลิกคอลัมน์ "ยอดชำระ"
ในเบื้องต้นระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นของยอดชำระที่เกิดขึ้นในร้าน ซึ่งเรียงจากน้อยไปมากเสมอ
2. ระบบจะเรียงลำดับการแสดงผลของยอดการชำระใหม่จากมากไปน้อยตามลำดับ

การนำออกข้อมูลลูกค้า

ปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าได้สูงสุด 20,000 รายชื่อต่อ 1 ครั้ง

ข้อมูลลูกค้าสามารถนำออกข้อมูลลูกค้าได้ 3 รูปแบบดังนี้

 • นำออกข้อมูลลูกค้าเฉพาะบางรายการ
 • นำออกข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ได้จากการใช้ตัวกรอง
 • นำออกข้อมูลลูกค้าทั้งหมดในระบบ
ข้อมูลลูกค้าเฉพาะบางรายการ
ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ได้จากการใช้ตัวกรอง
ข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
 1. 1.
  คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม
  หน้าชื่อลูกค้าที่ต้องการข้อมูล
2. คลิก "นำออกข้อมูลลูกค้า"
3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ (เลือกไฟล์​ .XLSX หรือ .CSV อย่างใดอย่างหนึ่ง)
4. ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์รายงานลูกค้าลงบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ
 1. 1.
  คลิกช่องสี่เหลี่ยม
  บนหัวตารางรายงานลูกค้า
2. คลิก "นำออกข้อมูลลูกค้า"
3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด (เลือกไฟล์​ .XLSX หรือ .CSV อย่างใดอย่างหนึ่ง)
4. ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์รายงานลูกค้าลงบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ
 1. 1.
  คลิก "นำออกข้อมูลลูกค้า (ทั้งหมด)"
2. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด (เลือกไฟล์​ .XLSX หรือ .CSV อย่างใดอย่างหนึ่ง)
3. ระบบจะดาวน์โหลดรายงานลูกค้าตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันลงบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างไฟล์รายงานลูกค้า

เมื่อร้านค้านำข้อมูลรายงานลูกค้าออกจากระบบเป็นรูปแบบไฟล์เรียบร้อยแล้วจะมีรายละเอียด ดังนี้
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์รายงานลูกค้า คลิกที่นี่
ตัวอย่างไฟล์รายงานลูกค้า ส่วนที่ 1
ตัวอย่างไฟล์รายงานลูกค้า ส่วนที่ 2
รายละเอียดไฟล์รายงานลูกค้า

บทความที่เกี่ยวข้อง