รายงานลูกค้า

รายงานลูกค้า (Customer Report) คือฟีเจอร์ที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อให้ร้านค้าสามารถตรวจสอบจำนวนลูกค้า, กลุ่มลูกค้า, แพลตฟอร์มที่มีผู้ติดต่อเข้ามามาก-น้อยที่สุด รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตลาดหรือพัฒนาร้านค้าต่อไป

การกรองข้อมูลลูกค้า

1. คลิกเมนู "รายงานการขาย"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "รายงานลูกค้า"

3. ระบบจะแสดงรายงานลูกค้าในช่วงปัจจุบัน

4. สามารถเลือกใช้ตัวกรอง เพื่อการแสดงผลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้ดังนี้

  • ช่องทางแชท

  • จังหวัดและรหัสไปรษณีย์

  • วันที่อัปเดตข้อมูล

  • แท็กลูกค้า

  1. คลิกหัวข้อ "ช่องทางแชท"

2. เลือกช่องทางแชทที่ต้องการดูข้อมูล

3. ระบบจะแสดงข้อมูลของลูกค้าที่ติดต่อผ่านช่องทางแชทที่เราค้นหา

การใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ในหน้ารายงานลูกค้า

การแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลลูกค้า

  1. คลิกชื่อลูกค้าที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล

2. สามารถแก้ไขชื่อลูกค้า, แท็กลูกค้าและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการ

ดูประวัติการสนทนา

2. ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าแชทของลูกค้าคนดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

เรียงลำดับยอดการชำระของลูกค้า

ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ร้านสามารถปรับการแสดงผลยอดการชำระของลูกค้า ซึ่งเรียงลำดับได้จากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากได้ตามที่ต้องการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด หรือจัดโปรโมชันเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในแต่ละเดือนได้

  1. คลิกคอลัมน์ "ยอดชำระ"

ในเบื้องต้นระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นของยอดชำระที่เกิดขึ้นในร้าน ซึ่งเรียงจากน้อยไปมากเสมอ

2. ระบบจะเรียงลำดับการแสดงผลของยอดการชำระใหม่จากมากไปน้อยตามลำดับ

การนำออกข้อมูลลูกค้า

ปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าได้สูงสุด 20,000 รายชื่อต่อ 1 ครั้ง

ข้อมูลลูกค้าสามารถนำออกข้อมูลลูกค้าได้ 3 รูปแบบดังนี้

  • นำออกข้อมูลลูกค้าเฉพาะบางรายการ

  • นำออกข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ได้จากการใช้ตัวกรอง

  • นำออกข้อมูลลูกค้าทั้งหมดในระบบ

2. คลิก "นำออกข้อมูลลูกค้า"

3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ (เลือกไฟล์​ .XLSX หรือ .CSV อย่างใดอย่างหนึ่ง)

4. ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์รายงานลูกค้าลงบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างไฟล์รายงานลูกค้า

เมื่อร้านค้านำข้อมูลรายงานลูกค้าออกจากระบบเป็นรูปแบบไฟล์เรียบร้อยแล้วจะมีรายละเอียด ดังนี้

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์รายงานลูกค้า คลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเปิดออเดอร์ออฟไลน์การติดแท็กลูกค้าตั้งค่ารายการสั่งซื้อ

Last updated