การเชื่อมต่อระบบ Zort

การตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ deeple กับระบบ Zort

ข้อควรรู้ก่อนทำการเชื่อมต่อระบบ Zort กับระบบ deeple

  1. ร้านค้าจำเป็นต้องซื้อฟีเจอร์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อ Zort กับระบบ deeple

  2. สร้างหมวดหมู่และสินค้าในระบบ Zort ให้เรียบร้อย

  3. สินค้าทุกชิ้นในระบบ Zort จำเป็นต้องมีสต็อกอย่างน้อย 1 ชิ้นขึ้นไป

ซื้อฟีเจอร์เสริม "เชื่อมต่อระบบ Zort"

การเชื่อมต่อ Zort กับระบบ deeple

1. เข้าสู่ระบบ Zort และคลิกที่เมนู “ตั้งค่า“

2. คลิกเมนูย่อย “เชื่อมต่อบริการอื่น“

3. คลิก “API Reference”

4. ระบบจะแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อดังนี้

  • หมายเลข 1 : Store name คือ E-mail เจ้าของบัญชีที่สมัครไว้กับระบบ Zort

  • หมายเลข 2 : API Key คือ รหัสการเชื่อมต่อของบัญชีในระบบ Zort

  • หมายเลข 3 : API Secret คือ รหัสเพื่อยืนยันตัวตนระหว่างระบบ deeple กับระบบ Zort

5. เข้าสู่ระบบ deeple จากนั้นคลิกที่เมนู "การเชื่อมต่อข้อมูล"

6. คลิก “เชื่อมต่อ“

7. ระบบจะปรากฏหน้าจอเพื่อใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อ API

8. คัดลอกข้อมูล API Reference จากระบบ Zort มาใส่ที่ระบบ deeple ให้ตรงกันทุกหัวข้อ จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป“

9. เลือกคลังสินค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ

10. เลือก “แทนที่สินค้าคงคลัง (Replace)”

ปัจจุบันระบบ deeple รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Zort ด้วย “การแทนที่สินค้าคงคลัง” เท่านั้น

11. คลิกปุ่ม “ ถัดไป“

12. คลิกปุ่ม “ยืนยัน“

13. ระบบจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อเป็น “สำเร็จ“

หมายเหตุ

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ จากระบบ Zort เช่น เพิ่มสินค้า, ปรับจำนวนสินค้า, แก้ไขข้อมูลสินค้า ฯลฯ แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกอัพเดตมาที่ระบบ deeple สามารถคลิกปุ่ม "อัพเดต" เพื่อให้ระบบปรับข้อมูลให้ตรงกันได้

  2. หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ ให้คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการเชื่อมต่อ“ และระบบจะยกเลิกการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

Last updated