การซื้อฟีเจอร์เสริม

ระบบ deeple มีฟีเจอร์เสริมให้เลือกใช้ 2 ฟีเจอร์ คือ AI ค้นหาสินค้าด้วยรูปภาพ และเชื่อมต่อระบบสต๊อกสินค้า Zort ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการแบบรายเดือน โดยคุณสามารถเลือกซื้อฟีเจอร์เสริมได้ตามความต้องการดังนี้

  1. คลิกเมนู “แพ็กเกจ & การใช้งาน“

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "ฟีเจอร์เสริม"

3. เลือกฟีเจอร์เสริมที่ต้องการซื้อ ซึ่งจะมีฟีเจอร์เสิรมให้เลือกซื้อทั้งหมด 2 ฟีเจอร์ดังนี้

  • การค้นหาสินค้าด้วยรูปภาพ (AI Visual Product Search)

  • Integration คือ การเชื่อมต่อระบบ Zort (ระบบจัดการคลังสินค้า)

การเลือกซื้อฟีเจอร์เสริม

  1. คลิก "ค้นหารูปภาพด้วย AI"

  2. เลือกซื้อตามจำนวนการใช้งาน

4. คลิก "ต่อไป"

ตัวอย่าง การซื้อฟีเจอร์เสริม "INTEGRATION"

5. คลิก "ยืนยัน"

หมายเหตุ

AI ค้นหาสินค้าด้วยรูปภาพ - ระบบจะคิดค่าบริการเต็มจำนวน

ระบบจัดการสต๊อก Zort - จำนวนเงินที่ชำระในวันที่ซื้อฟีเจอร์เสริม จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการใช้งานในเดือนที่ทำรายการ

6. ระบบจะตัดเงินจากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของทางร้าน พร้อมส่งใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมลที่ระบุไว้ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ

สำหรับร้านที่ใช้แพลนรายปี

ระบบจะหักค่าฟีเจอร์เสริมจากจำนวน deeple Credit ที่เจ้าหน้าที่ deeple Support เติมเข้าระบบของทางร้านให้อัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องผูกบัตรเดบิต/เครดิตเพื่อซื้อฟีเจอร์เสริมแต่อย่างใด

หาก deeple Credit ในระบบไม่เพียงพอต่อการชำระค่าบริการฟีเจอร์เสริม คุณสามารถผูกบัตรเดบิต/เครดิตเพื่อชำระค่าบริการฟีเจอร์เสริมเป็นรายเดือนได้ (แนะนำให้ผูกบัตรก่อนถึงกำหนดการเรียกเก็บเงินครั้งถัดไป)

7. ยอดค่าใช้บริการรายเดือนจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

8. คลิกที่ "ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ pdf" เพื่อดาวน์โหลดใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบเสร็จรับเงิน

Last updated