การตรวจสอบสิทธิ์ใน LINE OA และ LINE Developers

เนื่องจากการเชื่อมต่อ LINE OA กับระบบ deeple ผู้เชื่อมต่อต้องมีสิทธิ์เป็น "แอดมิน" ทั้งใน LINE OA และ LINE Developers ดังนั้นการตรวจสอบสิทธิ์จึงเป็นขั้นตอนสำคัญของเช็คลิสต์การเชื่อมต่อ LINE OA หากพบว่าผู้เชื่อมต่อไม่มีสิทธิ์เป็นแอดมินใน LINE OA และ LINE Developers จะทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ deeple ได้

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ใน LINE OA

1. เข้าสู่ระบบของบัญชี LINE OA โดยคลิกลิงก์ https://manager.line.biz/

2. ตรวจสอบว่าสิทธิ์ของคุณต้องเป็น "แอดมิน" ในบัญชี LINE OA ที่ต้องการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ

หากพบว่าคุณไม่ใช่สิทธิ์ "แอดมิน" ให้แจ้งผู้ที่มีสิทธิ์เป็น "แอดมิน" มาทำการเชื่อมต่อ LINE OA กับระบบ deeple

3. เมื่อตรวจสอบสิทธิ์แอดมินใน LINE OA เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบสิทธิ์ใน LINE Developers

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ใน LINE Developers

1. เลือก LINE OA ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์

2. คลิก “ตั้งค่า”

3. คลิก “Messaging API”

หากไม่พบเมนูนี้แสดงว่าไม่มีสิทธ์เข้าถึง ให้ติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ “แอดมิน” มาทำการเชื่อมต่อ

4. คลิก “ LINE Developers”

5. คลิกรูปโปรไฟล์ของคุณ

6. คลิก “LINE Developers Console”

7. คลิกโพรไวเดอร์ (Provider) ที่ต้องการตรวจสอบ

8. คลิก LlNE OA ของร้านค้าที่ต้องการตรวจสอบ

9. คลิก “Roles” จากนั้นเลื่อนลงมาเพื่อตรวจสอบสิทธ์

10. หากตรวจสอบแล้วพบว่าสิทธิ์ไม่ใช่ “Admin” ให้ติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ “Admin” มาทำการเชื่อมต่อ LINE OA กับระบบ deeple ต่อไป

Last updated