Comment on page

การเปิดออเดอร์ออฟไลน์

การเปิดออเดอร์ออฟไลน์ (Offline Order) ใช้ในกรณีที่แอดมินรับรายการสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกจากช่องทางแชท เช่น โทรศัพท์ หรือ ลูกค้ามาซื้อสินค้าที่หน้าร้าน เป็นต้น ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการสต็อกสินค้า ดูข้อมูลลูกค้าและรายงานการขายได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกับ Online order โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
ข้อควรรู้
  1. 1.
    ไม่รองรับการชำระเงินรูปแบบ deeple pay
  2. 2.
    จำนวน Offline Order ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะถูกนับรวมกับโควต้า "จำนวนออเดอร์ที่ชำระผ่านการโอนต่อเดือน" และขึ้นอยู่กับแพลนที่เลือกใช้งาน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู "แพ็กเกจ & การใช้งาน"
  1. 1.
    คลิกเมนู "รายการสั่งซื้อ"
2. เลือกสินค้าและจำนวนที่ลูกค้าต้องการ
3. คลิก "เพิ่มรายการสั่งซื้อ"
4. คลิก "สั่งซื้อ"
5. เลือกการจัดส่ง
6. คลิก "สั่งซื้อ"
7. กรอกชื่อลูกค้าและที่อยู่ในการจัดส่ง
8. คลิก "สั่งซื้อ"
9. ระบบจะเปิดรายการสั่งซื้อใหม่โดยอัตโนมัติ
10. แนบหลักฐานการชำระเงิน
11. เลือกธนาคารที่รับชำระเงินจากลูกค้า และคลิก "ยืนยัน"
12. ระบบจะอัปเดตสถานะรายการสั่งซื้อเป็น "รอการจัดส่ง" โดยอัตโนมัติ
กรณีจัดส่งถึงบ้าน
กรณีมารับสินค้าที่ร้าน
13. อัปเดตรายการสั่งซื้อให้มีสถานะเป็น "สำเร็จ"
กรณีจัดส่งถึงบ้าน
กรณีมารับสินค้าที่ร้าน
13.1 กรอกหมายเลขติดตามสถานะพัสดุ และคลิก "ยืนยัน"
13.2 ระบบจะอัปเดตสถานะเป็น "สำเร็จ" โดยอัตโนมัติ
13.1 คลิก "ยืนยัน"
13.2 ระบบจะอัปเดตสถานะเป็น "สำเร็จ" โดยอัตโนมัติ