เคลียร์แคชและคุกกี้เบราว์เซอร์

การเคลียร์แคชและคุกกี้เบราว์เซอร์จะช่วยให้คุณโหลดข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะแบ่งคู่มือตามอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ดังนี้

เคลียร์แคชและคุกกี้บน Microsoft Edgeเคลียร์แคชและคุกกี้บน Google chrome

Last updated