แจ้งหมายเลขพัสดุทีละรายการ

1. คลิกเมนู "รายการสั่งซื้อ"

2. คลิกรายการสั่งซื้อที่ต้องการแจ้งหมายเลขพัสดุ ซึ่งมีสถานะเป็น "รายการที่รอการส่ง"

3. กรอกหมายเลขพัสดุ

4. คลิก "ยืนยัน"

สำหรับร้านค้าที่มีรายการสั่งซื้อจำนวนมาก สามารถนำเข้าเลขพัสดุโดยใช้ฟีเจอร์ “นำเข้าเลขพัสดุ“ โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือ การนำเข้าเลขพัสดุด้วยไฟล์

5. สถานะการสั่งซื้อใน deeple จะแสดงผล “สำเร็จ“ โดยอัตโนมัติ

6. ระบบจะแจ้งหมายเลขพัสดุพร้อมแนบลิงก์ติดตามสถานะการจัดส่งกับลูกค้าในหน้าแชท

Last updated