จัดการรายการสั่งซื้อ

เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อในหน้าแชท ระบบจะเปิดรายการสั่งซื้อใหม่ให้อัตโนมัติ ซึ่งแอดมินสามารถจัดการรายการสั่งซื้อบนระบบ deeple ได้ดังนี้

  1. แก้ไขรายการสั่งซื้อ เช่น แก้ไขสินค้า แก้ไขที่อยู่ หรือเพิ่มของสมนาคุณ เป็นต้น

  2. ให้ส่วนลดพิเศษ เช่น กรณีเป็นลูกค้า VIP ของทางร้าน แอดมินก็สามารถให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าเฉพาะบุคคลได้

  3. ยกเลิกรายการสั่งซื้อ ในกรณีรายการสั่งซื้อมีข้อผิดพลาดและต้องคืนเงินให้กับลูกค้า

Last updated