ปรับจำนวนสินค้า

ร้านค้าสามารถปรับจำนวนสินค้าทั้งหมดในร้านได้ผ่านหน้าคลังสินค้า ซึ่งเป็นพื้นที่ในการกำหนดจำนวนสินค้าและแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือจากการขาย โดยอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังแต่ละรายการได้ 2 วิธีดังนี้ 1. ปรับจำนวนสินค้าทีละรายการ

2. ปรับจำนวนสินค้าด้วยไฟล์

Last updated