จัดการธีมร้านค้า

เป็นการตกแต่งสีสันให้ปุ่มต่าง ๆ ในแชท LINE OA รวมถึงแนะนำวิธีการตั้งค่า LINE rich menu, Facebook persistent menu และ Instagram persistent menu เพื่อใช้งานคู่กับระบบ deeple

ภาพรวมหน้าการจัดการธีมร้านค้า จะปรากฏการตั้งค่าทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้

Last updated