การผูกบัญชีธนาคารและยืนยันบัญชีธนาคาร

การผูกบัญชีธนาคารและการยืนยันบัญชีธนาคารเป็นกระบวนการสำคัญที่ผู้ใช้งานจะสามารถถอนเงินจาก deeple pay ได้สำเร็จ และทำให้ระบบมั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน คดีทุจริตใด ๆ เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือแอบอ้างตัวตนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบ deeple

ขั้นตอนการผูกบัญชีธนาคารและยืนยันบัญชีธนาคาร

1. คลิกเมนู "การชำระเงิน"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "รายการธุรกรรม"

3. คลิก "ผูกบัญชีธนาคาร"

4. แนบรูปสมุดบัญชีธนาคาร โดยนำรูปมาวางบนหน้าจอหรือคลิกปุ่ม "Browse"

สามารถดูตัวอย่างรูปสมุดบัญชีธนาคารหรือ E-passbook ได้โดยคลิกปุ่ม "ดูตัวอย่าง" บนหน้าจอ

กรณีที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร

1. สำหรับผู้ที่ใช้บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สามารถใช้รูปบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ได้ (E-saving Account / E-passbook)

2. สำหรับผู้ที่ใช้บัญชีกระแสรายวัน / บัญชีเดินสะพัด สามารถใช้เอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยธนาคารได้ ซึ่งเอกสารดังกล่าวจำเป็นต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชีชัดเจน

📖 ตัวอย่างเอกสารที่ออกโดยธนาคารมีดังนี้

- หนังสือรับรองการมีบัญชีเงินฝากหรือหนังสือรับรองการเปิดบัญชี

- ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน

- รายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement)

5. เลือกธนาคาร, กรอกชื่อบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารให้ตรงกับที่ระบุในสมุดบัญชี

6. คลิก "ถัดไป"

7. กรณีบุคคลธรรมดา - แนบรูปบัตรประจำตัวประชาชน โดยนำรูปมาวางบนหน้าจอหรือคลิกปุ่ม "Browse"

กรณีนิติบุคคล - คลิก "ข้อมูลนิติบุคคล" และแนบรูปหนังสือรับรองนิติบุคคล, ใบจดทะเบียนการค้าหรือใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยนำรูปมาวางบนหน้าจอหรือคลิกปุ่ม "Browse"

8. กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน

9. คลิกปุ่ม "ถัดไป"

รายละเอียดการกรอกข้อมูลส่วนตัว

10. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของชื่อข้อมูลส่วนตัวและชื่อบัญชีธนาคาร

จากนั้นคลิกปุ่ม "ยืนยัน"

11. คลิกปุ่ม "เสร็จสิ้น" และรอเจ้าหน้าที่ deeple ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารภายใน 24 ชั่วโมง

12. ระบบจะแสดงสถานะการตรวจสอบบัญชีเป็น "อยู่ระหว่างตรวจสอบ"

13. เมื่อเจ้าหน้าที่ deeple ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะเป็น "ตรวจสอบแล้ว" และแสดงข้อมูลบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับระบบ

14. ร้านค้าสามารถถอนเงินออกจาก deeple pay ได้โดยคลิกปุ่ม "ถอนเงิน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการถอนเงินต่อไป (สามารถอ่านวิธีการถอนเงินได้ที่ คู่มือการถอนเงินจาก deeple pay )

หมายเหตุ หากมีการผูกบัญชีธนาคารใหม่อีกครั้ง ร้านค้าจำเป็นต้องแนบเอกสารและกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันบัญชีใหม่ทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมงตามรายละเอียดข้างต้น

Last updated