การเพิ่มคลังสินค้า

การเพิ่มคลังสินค้าในระบบ Zort

คลังสินค้า คือ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสินค้าของร้านค้าในระบบ Zort ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบ deeple ได้ 1 คลังสินค้า (เลือกคลังสินค้าที่ต้องการเชื่อมต่อได้ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อในระบบ deeple (การตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ deeple เข้ากับระบบ Zort)

การเพิ่มคลังสินค้า มีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่เมนู ”สินค้า”

  2. คลิกเมนูย่อย “คลังสินค้า/สาขา“

3. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มคลังสินค้า/สาขา”

4. ใส่ชื่อคลังสินค้าได้ตามความต้องการ

5. คลิกปุ่ม “บันทึก“

ระบบจะปรากฎคลังสินค้าที่ตั้งค่าไว้

Last updated