ตั้งค่าสินค้า
ตั้งค่าสินค้าง่าย ๆ เพียง 2 ขั้นตอน เพื่อให้แชทบอทพร้อมที่จะเสนอขายสินค้าให้กับร้านของคุณ
  1. 1.
    สร้างเมนูสินค้า/หมวดหมู่
  2. 2.
    สร้างรายการสินค้าและกำหนดจำนวนสินค้าในคลัง
2.1 สร้างสินค้าทีละรายการ
2.2 นำเข้าสินค้าจำนวนมากพร้อม ๆ กันด้วยไฟล์
Copy link