การตั้งค่าสินค้า

ตั้งค่าสินค้าง่าย ๆ เพียง 2 ขั้นตอน เพื่อให้แชทบอทพร้อมที่จะเสนอขายสินค้าให้กับร้านของคุณ

2.1 สร้างสินค้าทีละรายการ

2.2 นำเข้าสินค้าจำนวนมากพร้อม ๆ กันด้วยไฟล์

Last updated