ระบบปฏิบัติการ macOs

สำหรับผู้ใช้งานระบบ macOS การทำให้ Google Chrome แสดงการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นบนระบบ deeple ได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากการตั้งค่า Site Settings บน Google Chrome แล้ว ผู้ใช้งานจำเป็นต้องตั้งค่าระบบ Notifications บน macOS ให้อนุญาตและรองรับการแจ้งเตือนดังกล่าวด้วย ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1. คลิก  (Apple Menu) ในหน้า Desktop ของ macOs

2. คลิก “System Preferences”

3. คลิกเมนู “Notifications”

4. เลือก Google Chrome

5. เปิดใช้งานการแจ้งเตือน

6. เลือกรูปแบบการแจ้งเตือน

  • Banners : ป้ายการแจ้งเตือนในรูปแบบที่จะปรากฎชั่วขณะและหายไปเองโดยอัตโนมัติ

  • Alerts : ป้ายการแจ้งเตือนในรูปแบบที่ปรากฎและจะหายไปก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานกดปิดเองเท่านั้น

7. ตั้งค่าตามหัวข้อที่เหลือตามรูปตัวอย่าง

8. เมื่อมีการแจ้งเตือนบนระบบ deeple ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนบนหน้า Desktop

Desktop Notification จะไม่แจ้งเตือน ในกรณีดังนี้

  • ผู้ใช้งานอยู่ในหน้าเว็บ deeple Console

  • ผู้ใช้งานปิด Google Chrome ไว้

  • ผู้ใช้งานเปิดโหมด Do Not Disturb ไว้

Last updated