สินค้าขายดี

สินค้าขายดี เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยแนะนำสินค้ายอดฮิตในร้าน โดยร้านค้าสามารถนำสินค้าที่ต้องการโปรโมทมาจัดไว้เป็นสินค้าขายดีให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ง่าย นอกจากนี้ระบบ deeple สามารถนำสินค้าขายดีที่เกิดขึ้นจริงตามช่วงเวลาในปัจจุบันมาแสดงให้ลูกค้าเห็นได้ว่าในช่วง 1 สัปดาห์, 2 สัปดาห์, 1 เดือน หรือ 3 เดือนนี้ มีสินค้าชิ้นใดที่ขายดีติดอันดับต้น ๆ ของร้าน เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ง่าย

  1. คลิกเมนู "เครื่องมือการตลาด"

2. คลิก “สินค้าขายดี”

3. เพิ่มสินค้าขายดีหรือสินค้าที่ต้องการโปรโมท โดยเลือกจากรายการสินค้าที่สร้างไว้ในร้าน (สูงสุด 5 รายการ)

4. กรณีที่ไม่ได้กำหนดสินค้าขายดีไว้ ระบบแสดงสินค้าขายดีที่เกิดขึ้นจริงตามระยะเวลาที่เลือก

ร้านค้าสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้แสดงผลได้ตามที่ต้องการ

หากไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่จะให้แสดงผล ระบบจะแสดงตามค่าเริ่มต้นให้ คือ ระยะเวลา 3 เดือน

5. คลิก "บันทึก"

6. เมื่อลูกค้าถามหาสินค้าขายดี หรือคลิกปุ่ม "สินค้าขายดี" ในหน้าแชท ระบบจะแสดงสินค้าขายดีที่ร้านค้ากำหนดไว้เป็นอันดับแรก ๆ ตามด้วยสินค้าขายดีที่เกิดขึ้นจริงตามช่วงเวลาที่กำหนด

Last updated