การแก้ไขรายการสั่งซื้อ

เมื่อลูกค้าเปิดรายการสั่งซื้อกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการแก้ไขรายการสั่งซื้อดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองผ่านหน้าแชทได้ ดังนั้นแอดมินจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขรายการสั่งซื้อให้ลูกค้าบนระบบ deeple โดยมีตัวอย่างสถานการณ์ในการแก้ไขรายการสั่งซื้อดังนี้

ตัวอย่าง ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไซส์หน้ากากที่เลือกไว้ โดยจะเปลี่ยนจากไซส์ S เป็นไซส์ M 1 ชิ้น

  1. คลิกเมนู “รายการสั่งซื้อ“

ดูวิธีค้นหารายการสั่งซื้อที่ต้องการแก้ไข

2.ค้นหารายการสั่งซื้อที่ต้องการแก้ไข ได้จากข้อมูลดังนี้

2. เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการแก้ไข

3. คลิกปุ่ม "แก้ไขรายการสั่งซื้อ"

4. ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าเลือกไว้ในตะกร้า

5. คลิก "เปลี่ยนไซส์"

6. เลือก "ไซส์ M"

7. คลิก "บันทึก"

8. คลิก "สั่งซื้อ"

9. คลิก "สั่งซื้อ"

10. คลิก "สั่งซื้อ"

11. เลือกประเภทการจัดส่งให้ตรงกับที่ลูกค้าเลือกไว้

12. คลิก "ยืนยันการสั่งซื้อ"

13. ระบบจะอัปเดตรายการสั่งซื้อให้อัตโนมัติ

14. แชทบอทส่งสรุปรายการสั่งซื้อใหม่ให้ลูกค้าในหน้าแชท เพื่อให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินต่อไป

Last updated