ตัวอย่างการตั้งค่าโปรโมชัน

1. ส่วนลดเป็น % (เมื่อซื้อสินค้าที่กำหนดในจำนวนที่กำหนด)

ตัวอย่าง ลดราคา deeple Mask เป็น % (คละไซส์ได้) ซึ่งมีเงื่อนไขการลดราคาแบบขั้นบันไดตามจำนวนสินค้าดังนี้

 • ซื้อ 1 ชิ้น ลด 10%

 • ซื้อ 2 ถึง 4 ชิ้น ลด 15%

 • ซื้อตั้งแต่ 5 ชิ้นขึ้นไป ลด 20%

โปรโมชันมัดรวมสินค้าที่ร่วมรายการ หมายถึง ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่กำหนดไว้แบบคละชิ้นได้ เช่น ซื้อหน้ากากไซส์ S 1 ชิ้น, ไซส์ M 1 ชิ้น และไซส์ L 1 ชิ้น ได้ส่วนลด 15% เป็นต้น (คละไซส์)

จากตัวอย่างข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

 • เมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชัน “เท่ากับ“ 1 ชิ้น จะได้รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ 150 บาท เหลือชิ้นละ 135 บาท

 • เมื่อซื้อ “ระหว่าง“ 2 ถึง 4 ชิ้น หมายถึง ตั้งแต่จำนวน 2 ถึง 4 ชิ้น จะได้รับส่วนลด 15% จากราคารวมของสินค้า

 • เมื่อซื้อ “อย่างน้อย“ 5 ชิ้น หมายถึง ตั้งแต่จำนวน 5 ชิ้นขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 20% จากราคารวมของสินค้า

2. ส่วนลดเป็นเงินบาท (เมื่อซื้อสินค้าที่กำหนดในราคาที่กำหนด)

ตัวอย่าง ลดราคา deeple Mask (คละไซส์ได้) ซึ่งมีเงื่อนไขการลดราคาแบบขั้นบันไดตามจำนวนสินค้าดังนี้

 • ซื้อครบ 400 บาท ได้ส่วนลด 50 บาท

 • ซื้อครบ 600 บาท ได้ส่วนลด 80 บาท

จากตัวอย่างข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดเงื่อนไขได้ดังนี้

 • เมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชันรวมกันจนครบยอดที่อยู่ “ระหว่าง“ 400 บาท ถึง 599 บาท จะได้รับส่วนลด 50 บาทจากราคารวมของสินค้าทั้งหมด

 • เมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชัน “อย่างน้อย“ 600 บาท หมายถึง ซื้อสินค้าที่กำหนดรวมกันจนครบยอดตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 80 บาทจากราคารวมของสินค้าทั้งหมด

3. ซื้อ…แถม…(เมื่อซื้อสินค้าที่กำหนดรวมกัน)

ตัวอย่าง deeple Mask ซื้อ 2 แถม 1 , 3 แถม 2 , 4 แถม 3 (คละไซส์ได้)

สินค้าชิ้นที่แถมหรือสินค้าฟรี

ทางร้านจำเป็นต้องสร้างสินค้าขึ้นมาใหม่ โดยกำหนดให้สินค้าชิ้นดังกล่าวเป็นสินค้าฟรีในขั้นตอนการตั้งค่าสินค้า

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือ “การตั้งค่าสินค้าฟรี”

กำหนดเงื่อนไขในการเลือกจำนวนสินค้า โดยใช้คำว่า “เท่ากับ” ซึ่งหมายความว่า ถ้าซื้อสินค้าน้อยกว่า 2 ชิ้น หรือมากกว่า 4 ชิ้นขึ้นไปจะไม่ได้รับของแถม

4. ส่งฟรี (เมื่อซื้อถึงราคาที่กำหนด)

ตัวอย่าง ส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้าชิ้นใดก็ได้ครบ 500 บาท

4.1 เลือกประเภทโปรโมชันให้เรียบร้อย และระบบจะนำสินค้าทุกชิ้นในร้านมาเข้าร่วมโปรโมชันโดยอัตโนมัติ

4.2 กำหนดวิธีการจัดส่งว่าต้องการให้ส่งฟรีโดยใช้วิธีการจัดส่งแบบใด ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเชื่อมโยงกับการตั้งค่าการจัดส่งที่ทางร้านตั้งค่าไว้ในขั้นตอน การตั้งค่าการจัดส่ง (Shipping)

4.3 กำหนดเงื่อนไขในการซื้อสินค้าให้ถึงยอดที่กำหนด โดยใช้คำว่า “อย่างน้อย“ ซึ่งหมายความว่า ลูกค้าจำเป็นต้องซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจึงจะได้รับโปรโมชันส่งฟรี

5. ราคาพิเศษ (เมื่อซื้อสินค้าที่กำหนดในจำนวนที่กำหนด)

กำหนดราคาพิเศษของสินค้า deeple Mask โดยให้ลูกค้าสามารถซื้อ deeple Mask แบบคละไซส์ ได้ในราคาพิเศษเมื่อซื้อครบตามจำนวนที่กำหนด

ตัวอย่าง ซื้อเยอะ ถูกกว่า โดยมีเงื่อนไขการตั้งราคาพิเศษตามจำนวนสินค้าดังนี้

deeple Mask ราคาปกติชิ้นละ 150 บาท

 • ซื้อ 2 ชิ้น ราคา 250 บาท

 • ซื้อ 3 ชิ้น ราคา 350 บาท

 • ซื้อ 4 ชิ้น ราคา 450 บาท

 • ซื้อ 5 ชิ้น ราคา 500 บาท

 • ซื้อ 6 ชิ้น ราคา 600 บาท

 • ซื้อ 7 ชิ้น ราคา 700 บาท

 • ซื้อ 8 ชิ้น ราคา 800 บาท

จากเงื่อนไขข้างต้น หากซื้อสินค้าจำนวนตั้งแต่ 9 ชิ้นขึ้นไป ระบบจะไม่คิดราคาพิเศษให้ลูกค้า เนื่องจากมีการตั้งค่าเงื่อนไขโปรโมชันราคาพิเศษสิ้นสุดที่จำนวน 8 ชิ้น

โปรโมชันประเภท “ราคาพิเศษ“ แนะนำให้ตั้งเงื่อนไขโดยใช้คำว่า “เท่ากับ“ เพื่อเป็นการกำหนดว่าลูกค้าต้องซื้อสินค้าเท่ากับกี่ชิ้น จึงจะได้สินค้าในราคาพิเศษ

Last updated