ตั้งค่ารายการสั่งซื้อ

ร้านค้าสามารถตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการสั่งซื้อทั้งหมดในร้าน และสามารถกำหนดตัวอักษรนำหน้าใบสรุปรายการสั่งซื้อและใบเสร็จของลูกค้าได้ตามที่ต้องการ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู “ตั้งค่าร้านค้า“

2. คลิก “ตั้งค่ารายการสั่งซื้อ”

3. เลือกเปิดใช้งาน = เปิดรายการสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางได้หลายรายการ (ไม่มีมัดจำ) (ไม่บังคับ)

ฟีเจอร์นี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเปิดรายการสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางหรือ COD ได้หลายรายการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสถานะรายการสั่งซื้อก่อนหน้ายังไม่สำเร็จก็ตาม

สามารถอ่านรายละเอียดของฟีเจอร์เพิ่มเติมได้ที่ วิธีเปิดรายการสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทางได้ไม่จำกัด

4. เลือกเปิดใช้งานฟีเจอร์การกรอกอีเมลในขั้นตอนกรอกที่อยู่จัดส่ง (ไม่บังคับ)

เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ไว้ กรณีที่ต้องการให้ลูกค้าระบุอีเมลในขั้นตอนกรอกที่อยู่จัดส่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หรือทำการตลาดในอนาคตได้

ตัวอย่าง การแสดงผลเมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่ให้ลูกค้าระบุอีเมลในขั้นตอนการกอกที่อยู่จัดส่ง

💡ระบบจะบังคับให้ลูกค้ากรอกอีเมลไว้ จึงจะสามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้

5. เลือกเปิดใช้งาน "ระยะเวลาแจ้งเตือนการชำระเงิน" และกรอกระยะเวลาที่ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนการชำระเงินไปยังลูกค้า หลังจากที่ลูกค้ายืนยันรายการสั่งซื้อ

ระยะเวลาแจ้งเตือนการชำระเงิน เป็นการกำหนดระยะเวลาสำหรับแจ้งลูกค้าเพื่อทำการชำระเงิน ในกรณีที่ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้กับทางร้าน

ระบบจะแจ้งเตือนการชำระเงินเพียง 1 ครั้ง และไม่สามารถแจ้งเตือนซ้ำได้ แม้จะยังไม่ถึงกำหนด “ระยะเวลาคงสถานะรายการสั่งซื้อ” ก็ตาม

ตัวอย่าง การแจ้งเตือนชำระเงิน โดยบอทจะถามลูกค้าว่าติดปัญหาด้านการชำระเงินหรือไม่

6. กำหนด “ระยะเวลาคงสถานะรายการสั่งซื้อ” ที่ต้องการให้ระบบนำสินค้ากลับเข้ามายังคลังสินค้าตามเดิม

ระยะเวลาคงสถานะรายการสั่งซื้อ คือ ระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเรียกคืนสินค้าที่ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อ(จอง) ไว้ เนื่องจากไม่ได้ชำระค่าสินค้าภายในเวลาที่กำหนดในข้อ 5

ตัวอย่าง การแจ้งคืนสินค้าในหน้าแชท LINE OA

7. กำหนด “ตัวอักษรนำหน้าใบสั่งซื้อและตัวอักษรนำหน้าใบเสร็จ

กรอกตัวอักษรภาษาอังกฤษนำหน้าใบสั่งซื้อและใบเสร็จ โดยมีความยาวระหว่าง 2-4 ตัวอักษร และสามารถแก้ไขได้เพียงวันละ 1 ครั้ง

ระบบมีค่าเริ่มต้นเป็น ON (Order Number) สำหรับใบสั่งซื้อ และ RN (Receipt Number) สำหรับใบเสร็จ ซึ่งร้านค้าสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ

ตัวอย่าง การแสดงผลจะปรากฏในใบสรุปรายการสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน

ใบสรุปรายการสั่งซื้อใบเสร็จรับเงิน

8. คลิก "บันทึก"

Last updated