การใช้งานฟีเจอร์การตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ (Live to Chat)

ข้อควรรู้

1. แนะนำให้ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่ไม่เคยมีประวัติการแชทกับเพจของร้านค้า คลิกปุ่ม Get Started (เริ่มต้นใช้งาน) ใน Inbox หรือทักแชทก่อนคอมเมนต์ CF ในเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อให้ระบบสามารถดูดคอมเมนต์เข้า Inbox ของลูกค้าได้

2. ระบบจะหยุดจับคอมเมนต์ CF หลังจบการไลฟ์ประมาณ 30 นาที (หากลูกค้าคอมเมนต์ CF หลังจบไลฟ์ไปแล้ว เกิน 30 นาทีเป็นต้นไป ระบบจะไม่สามารถดูดคอมเมนต์เข้าแชทได้อีก)

1. วิธีการพิมพ์คอมเมนต์ CF ใน 1 คอมเมนต์ต้องประกอบด้วย

  • CF โค้ดสินค้า

  • จำนวนสินค้าที่ต้องการ (หากไม่พิมพ์จำนวน ระบบจะนำสินค้าเข้าตะกร้าให้ 1 ชิ้น)

2. ตัวอย่างการพิมพ์คอมเมนต์ CF ที่ระบบ deeple รองรับมีดังนี้

กำหนดให้ dm1 คือ CF โค้ดสินค้าที่ตั้งค่าไว้

เลข 2 คือ จำนวนสินค้าที่ต้องการ

ตัวอย่างที่ 1 dm1 2

ตัวอย่างที่ 2 dm1=2

ตัวอย่างที่ 3 dm1 2 ชิ้น

ตัวอย่างที่ 4 cf dm1 2

ตัวอย่างที่ 5 cf dm1 (ระบบนำสินค้าเข้าตะกร้าให้ 1 ชิ้น เนื่องจากไม่ระบุจำนวนที่ต้องการ)

ข้อแนะนำในการพิมพ์คอมเมนต์ CF

1. ควรเว้นวรรคระหว่าง "CF โค้ดสินค้า" และ "จำนวนสินค้าทุกครั้ง" (หากไม่เว้นวรรค ระบบจะไม่ดูดคอมเมนต์เข้าแชท)

ตัวอย่าง dm1 2 ✅

cf dm1 2 ✅

dm12 ❌

cfdm12 ❌

2. พิมพ์ 1 CF โค้ด ต่อ 1 คอมเมนต์เท่านั้น (หากต้องการ CF สินค้ามากกว่า 1 รายการให้พิมพ์ CF โค้ดที่เหลือในคอมเมนต์ถัดไป)

3. นอกจากการพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์ Live แล้ว ลูกค้าสามารถพิมพ์ CF โค้ดในแชท Messenger ได้ โดยรูปแบบการพิมพ์จะเหมือนกับตัวอย่างที่แนะนำไปข้างต้น

รูปตัวอย่างการดูดคอมเมนต์ CF เข้า Inbox

3. ในระหว่างการไลฟ์ ระบบ deeple จะอัปเดตข้อมูลสถิติการไลฟ์แต่ละครั้งแบบเรียลไทม์ (Real time)

Last updated