การใช้งานฟีเจอร์การตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ (Live to Chat)

ข้อควรรู้
1. แนะนำให้ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่ไม่เคยมีประวัติการแชทกับเพจของร้านค้า คลิกปุ่ม Get Started (เริ่มต้นใช้งาน) ใน Inbox หรือทักแชทก่อนคอมเมนต์ CF ในเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อให้ระบบสามารถดูดคอมเมนต์เข้า Inbox ของลูกค้าได้
2. ระบบจะหยุดจับคอมเมนต์ CF หลังจบการไลฟ์ประมาณ 30 นาที (หากลูกค้าคอมเมนต์ CF หลังจบไลฟ์ไปแล้ว เกิน 30 นาทีเป็นต้นไป ระบบจะไม่สามารถดูดคอมเมนต์เข้าแชทได้อีก)
1. วิธีการพิมพ์คอมเมนต์ CF ใน 1 คอมเมนต์ต้องประกอบด้วย
  • CF โค้ดสินค้า
  • จำนวนสินค้าที่ต้องการ (หากไม่พิมพ์จำนวน ระบบจะนำสินค้าเข้าตะกร้าให้ 1 ชิ้น)
2. ตัวอย่างการพิมพ์คอมเมนต์ CF ที่ระบบ deeple รองรับมีดังนี้
กำหนดให้ dm1 คือ CF โค้ดสินค้าที่ตั้งค่าไว้
เลข 2 คือ จำนวนสินค้าที่ต้องการ
ตัวอย่างที่ 1 dm1 2
ตัวอย่างที่ 2 dm1=2
ตัวอย่างที่ 3 dm1 2 ชิ้น
ตัวอย่างที่ 4 cf dm1 2
ตัวอย่างที่ 5 cf dm1 (ระบบนำสินค้าเข้าตะกร้าให้ 1 ชิ้น เนื่องจากไม่ระบุจำนวนที่ต้องการ)
ข้อแนะนำในการพิมพ์คอมเมนต์ CF
1. ควรเว้นวรรคระหว่าง "CF โค้ดสินค้า" และ "จำนวนสินค้าทุกครั้ง" (หากไม่เว้นวรรค ระบบจะไม่ดูดคอมเมนต์เข้าแชท)
ตัวอย่าง dm1 2 ✅
cf dm1 2 ✅
dm12 ❌
cfdm12 ❌
2. พิมพ์ 1 CF โค้ด ต่อ 1 คอมเมนต์เท่านั้น (หากต้องการ CF สินค้ามากกว่า 1 รายการให้พิมพ์ CF โค้ดที่เหลือในคอมเมนต์ถัดไป)
3. นอกจากการพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์ Live แล้ว ลูกค้าสามารถพิมพ์ CF โค้ดในแชท Messenger ได้ โดยรูปแบบการพิมพ์จะเหมือนกับตัวอย่างที่แนะนำไปข้างต้น
รูปตัวอย่างการดูดคอมเมนต์ CF เข้า Inbox
3. ในระหว่างการไลฟ์ ระบบ deeple จะอัปเดตข้อมูลสถิติการไลฟ์แต่ละครั้งแบบเรียลไทม์ (Real time)