แอดมินนำสินค้าเข้าตะกร้า

หากลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองได้ แอดมินสามารถช่วยลูกค้าดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้

  • แอดมินนำสินค้าเข้าตะกร้า และให้ลูกค้าเปิดรายการสั่งซื้อด้วยตัวเอง (สามารถอ่านได้จากคู่มือนี้)

  • แอดมินนำสินค้าเข้าตะกร้าพร้อมเปิดรายการสั่งซื้อแทนลูกค้า (สามารถอ่านได้จากคู่มือแอดมินเปิดรายการสั่งซื้อให้ลูกค้า)

ข้อควรรู้

สำหรับร้านค้าที่ใช้โหมดการตอบแชทโดยแอดมิน (Admin mode) จำเป็นต้องเปิดใช้งานโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่องเอาไว้ด้วย เพื่อให้ลูกค้าสามารถกรอกที่อยู่และเปิดรายการสั่งซื้อต่อได้ด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการนำสินค้าเข้าตะกร้า

1. คลิกเมนู “บทสนทนา“

2. คลิกแชทลูกค้าที่แอดมินต้องการนำสินค้าเข้าตะกร้าให้

3. จากนั้นให้แอดมินสอบถาม "ชื่อสินค้าและจำนวนสินค้า" ที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อ เพื่อนำสินค้าเข้าตะกร้าได้อย่างถูกต้อง

กรณีที่ใช้โหมดการตอบแชทอัตโนมัติ (AI Sales mode) บอทจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแอดมินตอบแชทลูกค้า

4. คลิกสัญลักษณ์ “รถเข็น”

5. เลือกสินค้าและจำนวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อ

6. คลิกปุ่ม “เพิ่มรายการสั่งซื้อ“

7. คลิกปุ่ม "อัปเดตรายการสั่งซื้อ"

8. ระบบจะส่งสรุปรายการสั่งซื้อให้ลูกค้ายืนยันในแชท

ตัวอย่างการแสดงผลในหน้าแชท

9. จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งพัสดุ และเข้าสู่กระบวนการชำระเงินต่อไป

Last updated