การตรวจสอบยอดเงินและนำออกข้อมูลรายการธุรกรรม

การตรวจสอบยอดเงินใน deeple pay

การนำออกข้อมูลรายการธุรกรรม

การตรวจสอบยอดเงินใน deeple pay

 1. คลิกเมนู "การชำระเงิน"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "รายการธุรกรรม"

3. ระบบจะแสดงหน้ารายการธุรกรรมดังนี้

รายละเอียดในหน้ารายการธุรกรรม (ส่วนที่ 1) มีดังนี้

หัวข้อรายละเอียด

ยอดเงินคงเหลือ (Your balance) เป็นยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้หลังจากระบบ deeple หักค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากร้านค้า

*อัปเดตยอดเงินคงเหลือเมื่อสถานะการชำระเงินเป็น "สำเร็จ"

การตรวจสอบบัญชี (Account verification) แสดงสถานะการยืนยันบัญชีธนาคารเพื่อใช้สำหรับการถอนเงิน มี 4 สถานะ ได้แก่

 • ไม่ได้รับการตรวจสอบ (Not verified) คือ ยังไม่มีการผูกบัญชีธนาคารเกิดขึ้นในระบบ

 • รอการตรวจสอบ (Pending verification) คือ รอตรวจสอบการยืนยันบัญชีธนาคารจากเจ้าหน้าที่ deeple

 • ตรวจสอบแล้ว (Verified) คือ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

 • ถูกปฏิเสธ (Rejected) คือ การยืนยันบัญชีธนาคารของทางร้าน มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและจำเป็นต้องผูกบัญชีธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง

2.2 บัญชีธนาคาร (Bank account) แสดงบัญชีธนาคารที่ผูกกับระบบ deeple เพื่อใช้ในการถอนเงินจาก deeple pay

รายละเอียดในหน้ารายการธุรกรรม (ส่วนที่ 2) มีดังนี้

หมายเลขรายละเอียด

1

ชื่อลูกค้า (Customer name) และหมายเลขรายการสั่งซื้อ (Order No.)

2

จำนวนเงิน (Payment amount) เป็นยอดเงินที่ลูกค้าชำระให้กับทางร้าน

3

ช่องทางการจ่ายเงิน (Payment channel)

 • คิวอาร์โค้ด (QR code)

 • โมบายแบงก์กิ้ง (Mobile banking)

 • บัตรเดบิต/เครดิต (Debit / Credit card)

 • ทรูมันนี่วอลเล็ต (TrueMoney Wallet)

4

วันที่ (Created date) คือ วันที่และเวลาที่ลูกค้าชำระเงินสำเร็จ

5

สถานะการชำระเงิน (Status) มี 2 สถานะดังนี้

 • รอดำเนินการ เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตสำเร็จแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการสรุปยอดชำระเงินทั้งหมด (Settlement) ในเวลา 20.00 น. ของทุกวัน** จากนั้นระบบจะเปลี่ยนสถานะจาก "รอดำเนินการ" เป็น "สำเร็จ" โดยอัตโนมัติ

 • สำเร็จ คือ สถานะที่ลูกค้าชำระเงินผ่าน QR code, โมบายแบงกิ้ง, และทรูมันนี่วอลเล็ตสำเร็จ ซึ่งระบบได้หัก

  ค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากร้านค้าเรียบร้อยแล้ว *เมื่อสถานะการชำระเงินเป็น "สำเร็จ" ระบบจะอัปเดตยอดเงินคงเหลือที่ร้านค้าสามารถถอนได้ในเวลา 21:00 น.

** เวลาที่เริ่มสรุปยอดชำระเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต คือ เวลา 20.00 น. ของทุกวัน

 • สำหรับรายการสั่งซื้อที่ชำระเงินภายในเวลา 20.00 น. เบื้องต้นระบบจะแสดงสถานะการชำระเงินเป็น "รอดำเนินการ" ซึ่งถือว่าลูกค้าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และจะเปลี่ยนสถานะเป็น "สำเร็จ" ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ทำรายการ จากนั้นระบบจะทำการอัปเดตยอดเงินคงเหลือในเวลา 21:00 น. ของวันเดียวกัน

 • สำหรับรายการสั่งซื้อที่ชำระเงินหลังจากเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ระบบจะแสดงสถานะการชำระเงินเป็น "รอดำเนินการ" และจะเปลี่ยนเป็น "สำเร็จ" ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันถัดไป จากนั้นระบบจะทำการอัปเดตยอดเงินคงเหลือในเวลา 21:00 น. ของวันเดียวกัน

ตัวอย่าง นาย ก. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันจันทร์ เวลา 10.00 น. สถานะการชำระเงินคือ "รอดำเนินการ" เมื่อถึงเวลา 20.00 น. ระบบจะเริ่มสรุปยอดและเปลี่ยนสถานะการชำระเงินเป็น "สำเร็จ" จากนั้นในเวลา 21:00 น. ระบบจะนำเงินที่ได้จากนาย ก. ไปอัปเดตยอดเงินคงเหลือให้กับร้านค้า

นาย ข. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันจันทร์ เวลา 22.00 น. สถานะการชำระเงินคือ "รอดำเนินการ" และจะเปลี่ยนเป็น "สำเร็จ" หลังจากระบบเริ่มสรุปยอดเวลา 20.00 น. ของวันอังคาร จากนั้นในเวลา 21:00 น. ระบบจะนำเงินที่ได้จากนาย ข. ไปอัปเดตยอดเงินคงเหลือให้กับร้านค้า

หมายเหตุ การอัปเดตสถานะการชำระเงินเป็น "สำเร็จ" และการอัปเดตยอดเงินคงเหลือขึ้นอยู่กับจำนวนรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในร้านค้า

4. สามารถคลิกลูกศรที่แต่ละรายการ

5. ระบบจะแสดงรายละเอียดรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในร้านดังนี้

การนำออกข้อมูลรายการธุรกรรม

 1. เลือกช่วงเวลาของรายการธุรกรรมที่ต้องการนำออกข้อมูล

2. คลิกปุ่ม "Export"

3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการนำออกข้อมูล ซึ่งระบบมีให้เลือก 2 รูปแบบคือ .XLSX และ .CSV (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

4. ระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลรายการธุรกรรมลงบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

Last updated