แจ้งเตือนประเภทการชำระเงิน

การชำระเงินของลูกค้า คือ การแจ้งเตือนในส่วนการชำระเงินทั้งหมดตั้งแต่วิธีการเลือกรับสินค้าไปจนถึงการเลือกช่องทางในการจัดส่งในหน้าแชท

การเข้าสู่หน้าตั้งค่าการแจ้งเตือน

  1. คลิกสัญลักษณ์การแจ้งเตือน

2. คลิกสัญลักษณ์จุดสามจุด (...)

3. คลิก "ตั้งค่าการแจ้งเตือน"

4. เลือกเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนได้ตามความต้องการ

การแจ้งเตือนประเภทการชำระเงิน

1. อาจพบปัญหาในการเลือกวิธีการรับสินค้า

การตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าอยู่ในขั้นตอนการเลือกรับสินค้านานเป็นเวลา 30 วินาทีขึ้นไป ซึ่งการแจ้งเตือนนี้จะใช้คู่กับกรณีที่ทางร้านเปิดให้บริการทั้งการรับสินค้าที่หน้าร้านและจัดส่งถึงบ้าน

ลูกค้าไม่ได้เลือกการรับสินค้านานเกิน 30 วินาทีการแจ้งเตือนในระบบ deeple

2. อาจพบปัญหาในการกรอกที่อยู่การจัดส่ง

การตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือน กรณีที่ลูกค้าอยู่ในขั้นตอนการกรอกรายละเอียดที่อยู่สำหรับการจัดส่งนานเป็นเวลา 30 วินาทีขึ้นไป

ลูกค้าอยู่ในขั้นตอนกรอกรายละเอียดที่อยู่การจัดส่งนานเกิน 30 วินาทีการแจ้งเตือนในระบบ deeple

3. อาจพบปัญหาในการเลือกช่องทางการจัดส่ง

การตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือน กรณีที่ลูกค้าอยู่ในขั้นตอนการเลือกช่องทางการจัดส่งนานเป็นเวลา 30 วินาทีขึ้นไป

ลูกค้าอยู่ในขั้นตอนการเลือกการจัดส่งนานเป็นเวลาเกิน 30 วินาทีขึ้นไปการแจ้งเตือนในระบบ deeple

4. อาจพบปัญหาในการเลือกวันเวลาในการรับสินค้า

การตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือน กรณีที่ลูกค้าอยู่ในขั้นตอนการเลือกเวลาจัดส่งนานเป็นเวลา 30 วินาทีขึ้นไป ซึ่งการแจ้งเตือนนี้จะใช้คู่กับกรณีที่ทางร้านเปิดให้ลูกค้าสามารถเลือกเวลาในการจัดส่งสินค้าได้

ลูกค้าอยู่ในขั้นตอนการเลือกเวลาการจัดส่งนานเป็นเวลา 30 วินาทีขึ้นไปการแจ้งเตือนในระบบ deeple

Last updated