การตั้งค่า Instagram Professional Account

ร้านค้าจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชี Instagram ให้เป็นบัญชีธุรกิจ ก่อนทำการเชื่อมต่อกับระบบ deeple โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกแท็บเมนูที่บัญชี Instagram ของคุณ

  2. คลิก "การตั้งค่า (Setting)"

  3. คลิก "บัญชี (Account)"

4. คลิก "เปลี่ยนไปใช้บัญชีมืออาชีพ (Switch to Professional Account)"

5. คลิก "ดำเนินการต่อ (Continue)"

6. คลิก "ดำเนินการต่อ (Continue)"

7. คลิก "ดำเนินการต่อ (Continue)"

8. คลิก "ดำเนินการต่อ (Continue)"

9. เลือกประเภทธุรกิจของคุณ

10. คลิก "เสร็จ (Done)"

11. เลือกประเภทบัญชีเป็น "ธุรกิจ (Business) หรือ ครีเอเตอร์ (Creator)" ได้ตามที่ต้องการ

12. คลิก "ถัดไป (Next)"

13. ตรวจสอบข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล และเบอร์โทรศัพท์

14. คลิก "ถัดไป (Next)"

15. คลิก "เข้าสู่ระบบ Facebook (Login to Facebook)" เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ Facebook page ของร้านค้า

16. คลิก "ดำเนินการต่อ (Continue)"

17. คลิก "ดำเนินการต่อในชื่อของคุณ (Continue as ...)"

18. คลิก "ดำเนินการต่อ (Continue)"

19. คลิก "เพิ่มชื่อ Instagram ของร้าน"

20. เลือกเพจที่ต้องการเชื่อมต่อกับบัญชี Instagram

21. คลิก "ถัดไป (Next)"

22. คลิกเครื่องหมายกากบาท เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง Instagram Professional Account และการเชื่อมต่อบัญชี Instagram กับ Facebook page

Facebook page ที่นำมาเชื่อมต่อกับบัญชี Instagram ไม่จำเป็นต้องเป็นเพจเดียวกันกับที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบ deeple

Last updated