การจัดการสินค้าดิจิทัล

คู่มือนี้จะอธิบายเฉพาะสินค้าดิจิทัลรูปแบบโค้ด/คูปอง/เติมเงิน เท่านั้น

เมื่อลูกค้าชำระเงินและได้รับโค้ดสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากมีการใช้งานโค้ดในแต่ละครั้ง ลูกค้าจำเป็นต้องแสดงโค้ดและรหัสอ้างอิงที่ได้รับผ่านแชทหรืออีเมล เพื่อให้แอดมินตรวจสอบ จากนั้นให้แอดมินกดใช้งานโค้ดเพื่อป้องกันการใช้ซ้ำ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิก "เมนูสินค้า & คลังสินค้า"

2. คลิก "การจัดการสินค้าดิจิทัล"

สามารถค้นหาสินค้าดิจิทัลได้โดยพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ ที่ช่องค้นหา

3. คลิกหัวข้อ "ถูกซื้อไป"

4. คลิกลูกศร

5. ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ถูกซื้อไปแล้ว

6. แอดมินขอทราบรหัสอ้างอิงและโค้ดสินค้าจากลูกค้า ว่าตรงกับในระบบหรือไม่

หมายเหตุ

เนื่องจากแอดมินไม่สามารถดูโค้ดสินค้าดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในระบบ deeple ได้ (ระบบจะแสดงให้เห็นเพียง 4 ตัวท้ายเท่านั้น)

ดังนั้นแอดมินจำเป็นต้องจดหรือบันทึกโค้ดสินค้าของลูกค้าเอาไว้ เพื่อนำไปกรอกข้อมูลการใช้งานโค้ดในขั้นตอนต่อไป

7. คลิก "ใช้งานโค้ด"

8. กรอกโค้ดที่ได้รับจากลูกค้าเมื่อสักครู่

9. คลิก "ถัดไป"

10. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้าและรายการสั่งซื้อของลูกค้า

11. คลิก "ใช้งานโค้ด"

12. ระบบจะอัปเดตสถานะของโค้ดสินค้าไปที่สถานะ "ใช้แล้ว" โดยอัตโนมัติ

13. เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้งานโค้ด

หากสินค้าดิจิทัลชิ้นใด มีการกำหนดวันหมดอายุหรือระยะเวลาใช้งานโค้ดเอาไว้ ระบบจะอัปเดตสถานะสินค้ามาที่ "หมดอายุ" เมื่อถึงวันหมดอายุการใช้งานโค้ด

Last updated