การจัดการสินค้าดิจิทัล

คู่มือนี้จะอธิบายเฉพาะสินค้าดิจิทัลรูปแบบโค้ด/คูปอง/เติมเงิน เท่านั้น
เมื่อลูกค้าชำระเงินและได้รับโค้ดสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากมีการใช้งานโค้ดในแต่ละครั้ง ลูกค้าจำเป็นต้องแสดงโค้ดและรหัสอ้างอิงที่ได้รับผ่านแชทหรืออีเมล เพื่อให้แอดมินตรวจสอบ จากนั้นให้แอดมินกดใช้งานโค้ดเพื่อป้องกันการใช้ซ้ำ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
  1. 1.
    คลิก "เมนูสินค้า & คลังสินค้า"
2. คลิก "การจัดการสินค้าดิจิทัล"
สามารถค้นหาสินค้าดิจิทัลได้โดยพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ ที่ช่องค้นหา
3. คลิกหัวข้อ "ถูกซื้อไป"
4. คลิกลูกศร
5. ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ถูกซื้อไปแล้ว
6. แอดมินขอทราบรหัสอ้างอิงและโค้ดสินค้าจากลูกค้า ว่าตรงกับในระบบหรือไม่
หมายเหตุ
เนื่องจากแอดมินไม่สามารถดูโค้ดสินค้าดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในระบบ deeple ได้ (ระบบจะแสดงให้เห็นเพียง 4 ตัวท้ายเท่านั้น)
ดังนั้นแอดมินจำเป็นต้องจดหรือบันทึกโค้ดสินค้าของลูกค้าเอาไว้ เพื่อนำไปกรอกข้อมูลการใช้งานโค้ดในขั้นตอนต่อไป
7. คลิก "ใช้งานโค้ด"
8. กรอกโค้ดที่ได้รับจากลูกค้าเมื่อสักครู่
9. คลิก "ถัดไป"
10. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้าและรายการสั่งซื้อของลูกค้า
11. คลิก "ใช้งานโค้ด"
12. ระบบจะอัปเดตสถานะของโค้ดสินค้าไปที่สถานะ "ใช้แล้ว" โดยอัตโนมัติ
13. เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้งานโค้ด
หากสินค้าดิจิทัลชิ้นใด มีการกำหนดวันหมดอายุหรือระยะเวลาใช้งานโค้ดเอาไว้ ระบบจะอัปเดตสถานะสินค้ามาที่ "หมดอายุ" เมื่อถึงวันหมดอายุการใช้งานโค้ด