การติดแท็กลูกค้า

การติดแท็กลูกค้าเป็นการจัดประเภทแชทลูกค้าให้เป็นหมวดหมู่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาแชทลูกค้าที่เราต้องการได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการบรอดแคสต์ผ่านระบบ deeple ได้อีกด้วย ซึ่งระบบ deeple มีแท็กอยู่ 2 ประเภท คือ แท็กที่มาจากระบบ (System tags) และแท็กที่ร้านค้าสร้างเอง (Custom tags)

System tags

เป็นแท็กที่ระบบ deeple สร้างไว้เพื่อติดที่แชทของลูกค้าแต่ละคนโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะสังเกตจากพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า นับตั้งแต่มีการทักแชทเข้ามา, เลือกซื้อสินค้า จนจบขั้นตอนการซื้อสินค้ากับทางร้าน และหากลูกค้ามีการกลับมาซื้อซ้ำ ระบบก็จะมีแท็กอัตโนมัติติดไว้ เพื่อให้ร้านค้าสามารถนำข้อมูลไปทำกิจกรรมทางการตลาดต่อไปได้

System tags ไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกจากระบบได้

Custom tags

แท็กที่แอดมินสามารถสร้างขึ้นเอง เพื่อใช้ในการจัดหมวดหมู่แชทและให้บริการลูกค้าได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งแอดมินสามารถค้นหาชื่อแท็กที่ตั้งค่าไว้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนการติดแท็กดังนี้

  1. เลือกแชทลูกค้าที่ต้องการติดแท็ก

2. พิมพ์แท็กลูกค้าและกด Enter

3. ตัวอย่างแท็กลูกค้า

Last updated