เชื่อมต่อ LINE OA
เงื่อนไขในการเชื่อมต่อ LINE Official Account (LINE OA) กับระบบ deeple มีดังนี้
 1. 1.
  ริชเมนูใน LINE OA ของร้านจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบของระบบ deeple (สามารถปลี่ยนรูปแบบริชเมนูได้หลังจากเชื่อมต่อร้านค้ากับระบบเรียบร้อยแล้ว โดยทำตามคู่มือการตั้งค่า LINE rich menu
 2. 2.
  บทสนทนาและแท็กต่าง ๆ (Tags) ใน LINE OA ช่วงก่อนเชื่อมต่อ จะไม่ปรากฏในระบบ deeple (คุณสามารถดาวน์โหลดประวัติการแชทกับลูกค้าย้อนหลังได้สูงสุด 1 ปี โดยเข้าไปที่ “การตั้งค่าแชท” ใน LINE OA เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้ก่อนทำการเชื่อมต่อ)
 3. 3.
  แอดมินที่ดูแลระบบจำเป็นต้องตอบลูกค้าผ่านหน้าบทสนทนาในระบบ deeple เท่านั้น ไม่สามารถตอบผ่าน LINE OA ได้อีก (หากมีการสลับโหมดการตอบกลับใน LINE OA จาก ”บอตโหมด”เป็น “แชทโหมด” จะทำให้บอตหยุดทำงานทันที)
 4. 4.
  บทสนทนาที่ตอบลูกค้าผ่านระบบ deeple จะถูกบันทึกไว้ใน LINE OA ในทางตรงกันข้าม หากมีการตอบลูกค้าผ่านแชทโหมดใน LINE OA บทสนทนาดังกล่าวจะไม่ปรากฏหรือถูกบันทึกไว้ในระบบ deeple ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ LINE กำหนด
Checklist ก่อนทำการเชื่อมต่อ LINE OA กับระบบ deeple
ร้านค้าที่เคยใช้งานแชทบอทเจ้าอื่นมาก่อน จำเป็นต้องล้างประวัติการเชื่อมต่อใน LINE OA ของร้านค้า โดยทำตามคู่มือวิธีลบส่วนขยายการเชื่อมต่อใน LINE OA

ขั้นตอนการเชื่อม LINE OA กับระบบ deeple

 1. 1.
  คลิกเมนู “ตั้งค่าร้าน“
2. คลิกแท็บเมนูย่อย “การเชื่อมต่อ“
3. คลิก “เชื่อมต่อ LINE OA “
4. ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ LINE OA ซึ่งประกอบด้วย
 • Channel ID
 • Channel secret
 • Channel access token
ข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่อ สามารถนำมาจากบัญชี LINE OA ของร้านค้า ซึ่งจะอธิบายในขั้นตอนถัดไป
5. เข้าสู่ระบบของบัญชี LINE OA โดยคลิกลิงก์ https://manager.line.biz/
6. คลิกบัญชีที่ต้องการเชื่อมต่อ
7. คลิก “ตั้งค่า“
8. คลิกเมนู “Messaging API“
เมื่อคลิกเมนู "Messeging API" เรียบร้อยแล้ว สำหรับร้านที่เคยสมัครบัญชี LINE OA ในเว็บไซต์ https://developers.line.biz/en/ ไว้ ให้ข้ามขั้นตอนไปที่ข้อ 13
9. คลิก "ใช้ Messaging API
10. กรอกชื่อโพรไวเดอร์ จากนั้นคลิก "ยอมรับ"
ชื่อโพรไวเดอร์ สามารถกำหนดเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อกลุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจำแนกได้ว่าบัญชี LINE OA ดังกล่าวจะอยู่ในบริษัทใดหรือกลุ่มใด
11. กรอกลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดการใช้บริการ (ไม่บังคับ)
จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง“
12. คลิก "ตกลง" เพื่อยอมรับการใช้ Messenging API
13. คลิก “คัดลอก” แชนแนล ID ไปใส่ในช่อง Channel ID ที่หน้าการเชื่อมต่อของระบบ deeple
คลิก “คัดลอก“ ความลับแชนแนล ไปใส่ในช่อง Channel secret ที่หน้าการเชื่อมต่อของระบบ deeple
หัวข้อ "ลิงก์ Webhook" : ไม่แนะนำให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ลงในช่องว่าง เนื่องจากระบบจะสร้างลิงก์มาใส่ให้อัตโนมัติ หลังจากทำการเชื่อมต่อสำเร็จ
14. คลิก "LINE Developer"
15. คลิก "Messaging API"
สำหรับผู้ที่สร้างบัญชี LINE OA ด้วย LINE Login จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ deeple ได้ ดังนั้นจำเป็นต้องติดต่อทางเจ้าหน้าที่ LINE Customer Support ผ่านทาง https://contact-cc.line.me/th/ โดยให้เหตุผลว่า "เจ้าของบัญชีจะทำการเชื่อมต่อ LINE OA กับแชทบอทจึงรบกวนย้ายบัญชีจาก LINE Login มาไว้ที่ Messaging API" จากนั้นเจ้าหน้าที่ LINE Customer Support จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ติดต่อและดำเนินการย้ายบัญชีให้ภายใน 7 วันทำการ
16. คลิก “Start now”
17. เลือกโพรไวเดอร์ (Provider) ที่สร้างไว้
18. เลือก LlINE OA ของร้านค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ
19. คลิก “Messaging API“ จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างสุด
20. คลิก “Issue“ ที่หัวข้อ Channel access token
21. คลิก "คัดลอก"
22. นำข้อมูลที่คัดลอกไปวางในหัวข้อ Channel access token ของระบบ deeple จากนั้นคลิก "บันทึก"
23. กลับไปที่หน้า LINE OA (https://manager.line.biz/)
คลิกเมนู “ตั้งค่าการตอบกลับ“ และทำการตั้งค่าการตอบกลับดังนี้
 • โหมดการตอบกลับ = "บอต" เพื่อให้ AI Chatbot ของ deeple สามารถทำงานได้
 • ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ = "ปิด" (สามารถเลือกเปิดไว้ได้ กรณีที่ทางร้านต้องการใช้ข้อความต้อนรับจาก LINE ควบคู่กับข้อความต้อนรับที่สร้างไว้ในระบบ deeple)
 • ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ = "ปิด" เพื่อให้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติไม่ทำงานแทรกการตอบของ AI Chatbot
 • Webhook = "เปิด" เพื่อให้ข้อมูลจากระบบ deeple เชื่อมต่อกับ LINE OA ได้อย่างสมบูรณ์
24. กลับไปที่หน้า LINE Developers ที่เปิดค้างไว้ (https://developers.line.biz/)
และเปิดใช้งาน "Webhook redelivery"
25. คลิก
เพื่อยอมรับเงื่อนไขการเปิดใช้งาน Webhook redelivery
26. คลิกปุ่ม "Enable Webhook redelivery"
27. หน้าเว็บไซต์จะอัปเดตการเปิดใช้งาน "Webhook redelivery" โดยอัตโนมัติ
แนะนำให้เปิดใช้งาน "Webhook redelivery" ไว้ เพื่อป้องกันปัญหาข้อความของลูกค้าตกหล่นระหว่างถูกส่งมาที่ระบบ deeple
28. จากนั้นให้แอดมินทดลองแชทและซื้อสินค้าผ่าน LINE OA เพื่อทดสอบการทำงานของระบบต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copy link
On this page
บทความที่เกี่ยวข้อง