ตั้งค่า Facebook persistent menu

Facebook persistent menu คือ เมนูลัดที่แสดงใน Facebook Messenger มีลักษณะเป็นขีดซ้อนกัน 3 ขีดหรือที่เรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์ไอคอน สามารถกำหนดได้สูงสุด 3 Action ซึ่ง Action ในที่นี้หมายถึงการกำหนดว่าทางร้านต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลอะไรเมื่อลูกค้าคลิกเมนูต่าง ๆ ใน persistent menu โดยใส่ลิงก์หรือคีย์เวิร์ดที่มีการใช้งานบ่อย ๆ เพื่อในระหว่างการสนทนา ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง Facebook persistent menu

การเข้าสู่หน้าตั้งค่า Facebook persistent menu

1. คลิกเมนู “ตั้งค่าร้านค้า“

2. คลิก “จัดการธีมร้านค้า“

3. คลิก "สร้างใหม่"

หมายเหตุ

1. สามารถสร้าง Facebook persistent menu จัดเก็บไว้ในระบบได้สูงสุด 4 รูปแบบ เพื่อให้ทางร้านได้เลือกใช้งานตามความต้องการ

2. การอัปเดต Persistent menu จะไม่แสดงผลใน Messenger โดยอัตโนมัติ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการอัปเดตประมาณ 24 ชั่วโมง

ดังนั้น แนะนำให้ทางร้านตั้งค่าและเปิดใช้งาน persistent menu ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดใช้งานจริงอย่างน้อย 1 วัน

4. กรอกชื่อ Facebook persistent menu ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้จัดการในระบบเท่านั้น ไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น

5. กำหนด Action ได้สูงสุด 3 Action โดยระบบมีประเภทของ Action ให้เลือก 3 ประเภทดังนี้

  • ข้อความ

  • ลิงก์

  • ชุดข้อความของ Deeple

6. สามารถคลิก “+ เพิ่ม action“ เมื่อต้องการเพิ่ม Action ต่อ ๆ ไปจนครบตามจำนวนที่กำหนด

การกำหนด Action ของ Persistent menu

  1. เลือกประเภท “ข้อความ“

  2. พิมพ์ข้อความหรือคำสั้น ๆ เช่น รีวิว, วิธีสั่งซื้อ, รอบการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

3. ไปตั้งค่าคำถาม-คำตอบสำหรับใส่ข้อมูลแจ้งลูกค้าไว้ที่เมนู “ความรู้เฉพาะทาง“ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปในแต่ละร้าน จึงต้องตั้งค่าความรู้เฉพาะทางให้ระบบสามารถนำข้อมูลไปตอบลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ สามารถใช้ข้อความที่ระบบจะให้ข้อมูลลูกค้าได้อัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบ deeple อยู่แล้ว เช่น โปรโมชัน, ติดตามสถานะพัสดุ, หรือที่อยู่ร้าน เป็นต้น

7. สามารถคลิก “ปุ่มจัดลำดับเมนู“ เพื่อเรียงลำดับเมนูต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

8. คลิก “บันทึก”

9. เลือกการเปิดใช้งาน Persistent menu โดยมีตัวเลือก 2 ตัวเลือกคือ "ไว้ทีหลัง“ และ "เปิดใช้งานทันที“ สามารถเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ

10. เมื่อเลือก “เปิดใช้งานทันที” ระบบจะยังไม่อัปเดต Persistent menu โดยอัตโนมัติ และอาจใช้เวลาในการอัปเดตประมาณ 24 ชั่วโมง

แนะนำให้ตั้งค่าและเปิดใช้งาน persistent menu ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดใช้งานจริงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

11. หากต้องการปิดการใช้งาน, แก้ไข หรือลบ Persistent menu ที่สร้างไว้ในระบบ สามารถคลิกสัญลักษณ์จุดสามจุดเพื่อเลือกคำสั่งได้ตามที่ต้องการ

12. เมื่อลูกค้าคลิก Persistent menu เมนูต่าง ๆ จะแสดงผลในหน้า Messenger ดังนี้

ตัวอย่างการแสดงผลของ Action persistent menu ในแต่ละรูปแบบ

เมื่อคลิกเมนูที่ตั้งค่าข้อความว่า “โปรโมชัน“ ระบบจะแสดงสินค้าที่จัดโปรโมชันให้ลูกค้าเลือกซื้อโดยอัตโนมัติ

Last updated