deeple Tutorials
Search…
⌃K

ตั้งค่า Facebook persistent menu

Facebook persistent menu คือ เมนูลัดที่แสดงใน Facebook Messenger มีลักษณะเป็นขีดซ้อนกัน 3 ขีดหรือที่เรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์ไอคอน สามารถกำหนดได้สูงสุด 3 Action ซึ่ง Action ในที่นี้หมายถึงการกำหนดว่าทางร้านต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลอะไรเมื่อลูกค้าคลิกเมนูต่าง ๆ ใน persistent menu โดยใส่ลิงก์หรือคีย์เวิร์ดที่มีการใช้งานบ่อย ๆ เพื่อในระหว่างการสนทนา ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่าง Facebook persistent menu
การเข้าสู่หน้าตั้งค่า Facebook persistent menu
1. คลิกเมนู “ตั้งค่าร้านค้า“
(สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิก “จัดการธีมร้านค้า“
3. คลิก "สร้างใหม่"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
หมายเหตุ
1. สามารถสร้าง Facebook persistent menu จัดเก็บไว้ในระบบได้สูงสุด 4 รูปแบบ เพื่อให้ทางร้านได้เลือกใช้งานตามความต้องการ
2. การอัปเดต Persistent menu จะไม่แสดงผลใน Messenger โดยอัตโนมัติ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการอัปเดตประมาณ 24 ชั่วโมง
ดังนั้น แนะนำให้ทางร้านตั้งค่าและเปิดใช้งาน persistent menu ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดใช้งานจริงอย่างน้อย 1 วัน
4. กรอกชื่อ Facebook persistent menu ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้จัดการในระบบเท่านั้น ไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
5. กำหนด Action ได้สูงสุด 3 Action โดยระบบมีประเภทของ Action ให้เลือก 3 ประเภทดังนี้
 • ข้อความ
 • ลิงก์
 • ชุดข้อความของ Deeple
6. สามารถคลิก “+ เพิ่ม action“ เมื่อต้องการเพิ่ม Action ต่อ ๆ ไปจนครบตามจำนวนที่กำหนด
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
การกำหนด Action ของ Persistent menu
ข้อความ
ลิงก์
ชุดข้อความของ Deeple
 1. 1.
  เลือกประเภท “ข้อความ“
 2. 2.
  พิมพ์ข้อความหรือคำสั้น ๆ เช่น รีวิว, วิธีสั่งซื้อ, รอบการจัดส่งสินค้า เป็นต้น
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. ไปตั้งค่าคำถาม-คำตอบสำหรับใส่ข้อมูลแจ้งลูกค้าไว้ที่เมนู “ความรู้เฉพาะทาง“ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปในแต่ละร้าน จึงต้องตั้งค่าความรู้เฉพาะทางให้ระบบสามารถนำข้อมูลไปตอบลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ สามารถใช้ข้อความที่ระบบจะให้ข้อมูลลูกค้าได้อัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบ deeple อยู่แล้ว เช่น โปรโมชัน, ติดตามสถานะพัสดุ, หรือที่อยู่ร้าน เป็นต้น
 1. 1.
  เลือกประเภท “ลิงก์“
 2. 2.
  ใส่ลิงก์ URL ที่ต้องการให้ลูกค้าคลิก
 3. 3.
  ช่องรายละเอียด ใส่เป็นชื่อเว็บไซต์หรือชื่อเมนูที่ดึงดูดให้ลูกค้าคลิกได้
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
 1. 1.
  เลือก "ชุดข้อความของ Deeple"
 2. 2.
  เลือกข้อความที่เป็นค่าเริ่มต้นของระบบ deeple ได้ตามที่ต้องการ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
7. สามารถคลิก “ปุ่มจัดลำดับเมนู“ เพื่อเรียงลำดับเมนูต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
8. คลิก “บันทึก”
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
9. เลือกการเปิดใช้งาน Persistent menu โดยมีตัวเลือก 2 ตัวเลือกคือ "ไว้ทีหลัง“ และ "เปิดใช้งานทันที“ สามารถเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
10. เมื่อเลือก “เปิดใช้งานทันที” ระบบจะยังไม่อัปเดต Persistent menu โดยอัตโนมัติ และอาจใช้เวลาในการอัปเดตประมาณ 24 ชั่วโมง
แนะนำให้ตั้งค่าและเปิดใช้งาน persistent menu ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดใช้งานจริงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
11. หากต้องการปิดการใช้งาน, แก้ไข หรือลบ Persistent menu ที่สร้างไว้ในระบบ สามารถคลิกสัญลักษณ์จุดสามจุดเพื่อเลือกคำสั่งได้ตามที่ต้องการ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
12. เมื่อลูกค้าคลิก Persistent menu เมนูต่าง ๆ จะแสดงผลในหน้า Messenger ดังนี้

ตัวอย่างการแสดงผลของ Action persistent menu ในแต่ละรูปแบบ

ข้อความ
ลิงก์
ชุดข้อความของ Deeple
เมื่อคลิกเมนูที่ตั้งค่าข้อความว่า “โปรโมชัน“ ระบบจะแสดงสินค้าที่จัดโปรโมชันให้ลูกค้าเลือกซื้อโดยอัตโนมัติ
เมื่อคลิกเมนูที่ตั้งค่าเป็น “ลิงก์“ ระบบจะนำลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ดูเมนูสินค้า“ ซึ่งเป็นชุดข้อความของ deeple ระบบจะแสดงเมนูสินค้าให้ลูกค้าเลือกโดยอัตโนมัติ